Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
депилация - само ед. Отстраняване на окосмяването по тялото.
депозирам - депозираш, несв. и св.; какво. 1. Оставям, предоставям за съхранение. Депозирам пари. 2. Давам, представям, правя достояние. Депоз...
депонирам - депонираш, несв. и св.; какво. Спец. Правя депозит (в 1 знач.).
детинщина - мн. детинщини, ж. Проява или качество, присъщи на дете. Стига вече с тия детинщини!
детонатор - мн. детонатори, (два) детонатора, м. 1. Взривно вещество, което при взривяването си предизвиква детонация на основния заряд. 2. Ус...
детонация - мн. детонации, ж. 1. Мигновен силен взрив на вещество. От детонацията стъклата на прозорците зазвънтяха. 2. Спец. Бурно взривно из...
дефилирам - дефилираш, несв. и св. Тържествено минавам; шествам, марширувам. Представители на страните, участващи в международното състезание,...
дефинирам - дефинираш, несв. и св.; какво. Давам дефиниция на нещо; определям. Дефинирам понятие.
джамбазин - мн. джамбази, м. Остар. Търговец на добитък, обикновено на коне.
джандарин - мн. джандари, м. Остар. Джандар.
джибровка - само ед. Ракия, варена от гроздови джибри.
джиросвам - джиросваш, несв. и джиросам, св. Спец. Прехвърлям ценни книжа на друго лице чрез подпис.
диалектик - мн. диалектици, м. Последовател на диалектиката като наука.
диафрагма - мн. диафрагми, ж. 1. Сухожилно-мус-кулна преграда, отделяща гръдната кухина от коремната при човека и другите бозайници. 2. Спец. ...
диахрония - само ед. Спец. 1. В езикознанието — съвкупност от методи за изучаване на езиковите факти в исторически план. 2. Историческа послед...
дидактика - само ед. Дял на педагогиката, който изучава методите и формите на обучение.
диктатура - мн. диктатури, ж. 1. Система на държавно управление, която осигурява сила и власт на група хора или на една класа. 2. Прен. Катего...
динамичен - динамична, динамично, мн. динамични, прил. 1. Който се основава на законите на динамиката. 2. Който е изпълнен с движение и напреж...
динозавър - мн. динозаври, (два) динозавъра, м. Изкопаемо влечуго с огромни размери, изчезнало през мезозойската ера.
дипленица - обикн. ед. • Сабя дипленица. Тънка сабя (в народното творчество).
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: