Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
надлъгвам - надлъгваш, несв. и надлъжа, св.; кого. Лъжа някого повече, отколкото той мене; лъжа повече от някого. Надлъгах го. — надлъгвам се/...
надрънкам - надрънкаш, св. — вж. надрънквам.
надхвърля - надхвърлиш, мин. св. надхвърлих, мин. прич. надхвърлил, св. — вж. надхвърлям.
надълбоко - нареч. 1. На голяма дълбочина, в дълбоко място. Надълбоко в морето живеят интересни риби. 2. Задълбочено. Навлязъл е надълбоко в п...
накълцвам - накълцваш, несв. и накълцам, св.; какво. С кълцане раздробявам достатъчно количество от нещо. Накълцах месото.
накървавя - накървавиш, мин. св. накървавих, мин. прич. накървавил, св. — вж. накървавявам.
накърмвам - накърмваш, несв. Накърмям.
накършвам - накършваш, несв. и накърша, св.; какво. Кърша в достатъчно количество. Накършиха цъфнали клонки.
намръщвам - намръщваш, несв. и намръщя, св.; какво. Придавам сърдит, недоволен израз на лицето си; навъсвам, намусвам. Намръщи вежди. — намръщ...
напръскам - напръскаш, св. — вж. напръсквам.
настъпвам - настъпваш, несв. и настъпя, св. 1. Какво/кого. Стъпвам отгоре, върху нещо или някого. Настъпи змията и тя го ухапа. 2. Срещу кого/...
настървен - настървена, настървено, мн. настървени, прил. Раздразнен, ожесточен.
насъбирам - насъбираш, несв. и насъбера, св.; какво/ кого. Събирам доста, в голямо количество. Насъбрах интересни книги.
насъсквам - насъскваш, несв. и насъскам, св. 1. Какво. Карам куче да нападне някого. 2. Прен. Кого. Внушавам омраза към някого, подтиквам към ...
нататъшен - нататъшна, нататъшно, мн. нататъшни, прил. 1. Който е разположен нататък; по-далечен. 2. Който се извършва по-нататък, по-късно.
натуризъм - само ед. Схващане за живот, близък до природата.
натъжавам - натъжаваш, несв. и натъжа, св.; кого. Причинявам тъга. Моето съобщение го натъжи. — натъжавам се/натъжа се. Ставам тъжен, опечаляв...
натъкавам - натъкаваш, несв. и натъка, св.; какво. Тъка, колкото е необходимо.
натъпквам - натъпкваш, несв. и натъпча, св. 1. Какво/кого, в какво. С тъпчене вкарвам, набутвам, въвирам. Натъпка дрехите в шкафа. 2. Кого/ ка...
натърквам - натъркваш, несв. и натъркам, св.; какво/кого, с какво. Натривам. Натърка лицето си със сняг.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: