Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
алиенация - мн. алиенации.1. Отчуждение.2. В правото - отчуждаване на имот; прехвърляне на собственост.3. В медицината - душевно разтройство, ...
алкохолик - мн. алохолици.Лице, което страда от алкохолизъм; пияница.
алтруизъм - само ед.Готовност безкористно да се действа в полза на другите, като се пренебрегват лични интереси.// прил. алтруизтичен, алтруиз...
амбицирам - амбицираш.Предизвиквам амбиция - амбицирам се.
амбразура - мн. амбразури.Отвор в стена или военна машина за стрелба; бойница.
амплитуда - 1. В физиката - разстоянието между крайните точки, до които достга едно тяло при люлеене.2. Разликата между най-голямата и най-мал...
ампутация - мн. ампутации.Хирургическо отстраняване на крайник от тялото.
ампутирам - ампутираш.Извършвам ампутация.
анархизъм - само ед.Система на мислене или от прояви, основани на анархия.
ангажирам - ангажираш.1. Уговрям, запазвам предварително.2. Поставям в залог; влагам, залагам.3. Наемам лице за извършване на работа; обвързва...
анексирам - анексираш.Извършвам анексия; подлагам на анексия.
анестезия - само ед.1. Загубване или намаяване на усещането за болка.2. Обезболяване на орган или цялото тяло по време на операция чрез упойка...
анималист - мн. анималисти.Художник, който изобразява животни.
анкетирам - анкетираш.Правя анкета.
антиномия - мн. антиномии.Във философията - противоречие между две взаимоизключващи се положения, които могат да бъдат логически доказани като...
антипатия - мн. антипатии.Чувство на неприязън, на отвращение.
антология - мн. антологии.Сборник с избрани художествени произведения от разни автори.
антрефиле - мн. антрефилета.Остар. Малка статия във вестник между две колони; частно съобщение във вестник.
апандисит - само ед.Възпаление на апендикса.
апаратчик - мн. апаратчици.1. Работник, обслужващ апарати, уреди, машини.2. Лице от постоянния състав на управленска структура.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: