Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
изгнаница - мн. изгнаници, ж. Жена изгнаник.
изговарям - изговаряш, несв. и изговоря, св.; какво. 1. Произнасям, артикулирам звук (или дума). Изговаряше р трудно. 2. Изказвам, произнасям,...
изграбвам - изграбваш, несв. и изграбя, св.; какво. Грабя докрай определено количество.
изграждам - изграждаш, несв. и изградя, св.; какво. 1. Чрез градене построявам. Тази седмица ще изградят единия етаж. 2. Съставлявам, образува...
изгребвам - изгребваш, несв. и изгреба, св.; какво. 1. Греба (в 1 знач.) докрай известно количество. 2. Прен. Разг. Изчерпвам докрай всичко (п...
изгризвам - изгризваш, несв. и изгриза, св.; какво. 1. Гриза по цялата повърхност, навсякъде. Мишките са изгризали дрехите ми. 2. Изяждам, кат...
изгълтвам - изгълтваш, несв. и изгълтам, св.; какво. Разг. 1. Изпивам бързо, докрай определено количество. Изгълтах всичкия сок. 2. Ям бързо, ...
издайница - мн. издайници, ж. Остар. Жена издайник.
издаянвам - издаянваш, несв. и издаяня, св.; какво. Разг. Изкарвам, изтърпявам нещо трудно, тежко. Как ще издаяним тия ремонти, не зная.
издокарам - издокараш, св. — вж. издокарвам.
издраскам - издраскаш, св. — вж. издрасквам.
издрусвам - издрусваш, несв. и издрусам. св.; какво. 1. Друсвам един път или всичко докрай. Из-друсах ореха. 2. Разг. Казвам нещо безцере-монн...
издрънкам - издрънкаш, св. — вж. издрънквам.
издушавам - издушаваш, несв. и издуша, св. 1. Какво. Душа докрай или всички докрай. 2. Кого/какво. Задушавам всички поради горещина, спареност...
издърпвам - издърпваш, несв. и издърпам, св.; какво/кого. С дърпане успявам да извадя, да придвижа, да изтегля, да опъна и под. Издърпвам риба...
издялквам - издялкваш, несв. и издялкам, св.; какво. Издялвам.
изжваквам - изжвакваш, несв. и изжвакам, св. 1. Жвакам един път или няколко пъти един след друг. 2. Прен. Какво. Изяждам с жвакане. Из-жвака в...
изживявам - изживяваш, несв. и изживея, св.; какво. 1. Минавам, прекарвам време, живот и т. н. Изживявам щастливо време. Изживях половината от...
изигравам - изиграваш, несв. и изиграя, св. 1. Какво. Играя от началото докрай игра (в 1, 2, 3, 6, 7 и 8 знач.). Изиграх две игри на тенис. Из...
изкипявам - изкипяваш, несв. и изкипя, св. 1. За течност или рядка маса — при кипене излизам от съда. 2. Какво. Оставям да изкипи. С този съд ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: