Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
абдикация - (лат. abdicatio - "отказване")1. Полит. Отказване от престол и владетелски права.2. Прен. Отказване от права или задълже...
абнегация - (лат. abnegatio 'отказ')1. Книж. Отричане от лични изгоди, отказване от права.2. Юр. Отменяване.
абортивен - (лат. abortivus 'недоносен, недоразвит')1. Meд. Предизвикващ аборт.2. Биол. Недоразвит.
аброгация - (лат. abrogatio 'отменяване')Юр. Отменяване на закон или решение.
абсолюция - (лат. absolutio 'освобождаване, оправдаване')1. Юр. Решение на съд за оправдаване по подсъдим.2. Рел. Опрощване на грехо...
абсорбент - (лат. absorbens, -entis 'поглъщащ')Хим. Мед. Вещество, имащо способността да поглъща газове, пари и др.
авантурин - (фр. aventurine, нем. Avanturin)Минер. Минерал с тъмночервен до златистожълт цвят с включения от слюда, разновидност на кварца.
австрален - (лат. australis)Книж. Южен.
автогенен - (гр. autogenes)Книж. Самовъзникващ.
автокаско - (по авто + ит. casco 'застраховка на превозно средство')Икон. Застраховка на автомобил с пълни гаранции.
автотомия - (по авто- + -томия)Биол. Спонтанно откъсване на крайници и други части на тялото при някои животни като самозащита.
автофагия - (по авто- + -фагия)1. Книж. Самоизяждане.2. Биол. Поддържане на живота от собствения организъм.
автохтони - (гр. autochthon по авто-' + chthon 'земя')1. Коренни жители на дадена страна или място.2. Биол. Животни или растени...
авункулат - (по лат. avunculus 'вуйчо')Ист. Обичай у някои народи вуйчото да се грижи много повече за сестрините си, отколкото за св...
агалактия - и агалаксия (лат. agalactia от гр. agalaktia по а- + galaktikos 'млечен')Мед. Липса или спиране на кърма при родилките.
агар-агар - (от малайс.)Хим. Органичен желеобразен продукт, получен от червени водорасли и използван като хранителна среда за микроорганизми в...
агентство - (по лат. agens, -entis 'действащ')Представителство на учреждение, фирма, което изпълнява поръчките му.
агиографи - (по агио- + -граф)Църк. Жития на светци.
агломерат - (по лат. agglomeratus 'навит на кълбо')1.Геол. Неспоена скала, съставена от едри скални и минерални късове, предимно от ...
агравация - (лат. aggravatio по лат. aggravo 'утежнявам, влошавам') Мед.1. Съзнателно преувеличаване на субективни явления.2. Влошав...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: