Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
сефтосвам - сефтосваш, несв. и сефтосам, св.; какво. Разг. Върша или опитвам нещо за първи път. Сефтосах новата рокля.
сигналист - мн. сигналисти, м. Човек, който подава сигнали. Сигналистът да свири сбор.
сигнатура - мн. сигнатури, ж. 1. Знак върху книга в библиотека за нейното местоположение в книгохранилище. 2. Част от рецепта, в която се посо...
силабичен - силабична, силабично, мн. силабични, прил. Спец. Който е съобразен с редуване на групи с еднакъв брой срички.
силажирам - силажираш, несв. и св. Приготвям силаж.
символика - само ед. 1. Приписваното налице, предмет, явление символично значение. 2. Съвкупност от символи. Обредна символика.
симулация - мн. симулации, ж. Симулиране; пре-струване.
симулирам - симулираш, несв. и св. Наподобявам нещо; преструвам се. // същ. симулиране, ср.
синтаксис - само ед. Спец. Дял от граматиката, който изучава законите, по които се съчетават думите и се изграждат изречения, строежа на изреч...
сипаничав - сипаничава, сипаничаво, мн. сипаничави, прил. 1. Който е болен от сипаница. 2. За лице на човек — със следи (като) от сипаница.
сипвам се - сипваш се, несв. и сипна се, св. Разг. Само в трето лице, ед. и в мн. За множество — събирам се изведнъж на едно място; струпвам с...
сиромашия - само ед. 1. Състояние на сиромах; бедност, оскъдица, немотия. Живея в сиромашия. 2. Разг. Съвкупност от всички сиромаси, бедняци в...
скалпирам - скалпираш, несв. и св.; кого. 1. Отделям скалпа на човек. Индианците скалпират белите. 2. Разг. Ирон. Убивам, одирам. // същ. скал...
скандирам - скандираш, несв. и св. 1. Произнасям думите на стихове, като отделям ритмичните групи, спазвайки стихотворната стъпка. 2. Произнас...
скитосвам - скитосваш, несв. Разг. Пренебр. Скитам. // същ. скитосване, ср.
складирам - складираш, несв. и св.; какво. 1. Оставям в склад. 2. Разг. Събирам, натрупвам, струпвам в голямо количество, като в склад. Склади...
склонявам - склоняваш, несв. Скланям.
сколасвам - сколасваш, несв. и сколасам, св. Разг. Успявам да направя нещо; смогвам. Едва сколасах да изпера.
скопосвам - скопосваш, несв. и скопосам, св.; какво. Разг. 1. Правя нещо умело; натъкмявам, оправям, подреждам. 2. Свършвам поета работа или з...
скрепявам - скрепяваш, несв. и скрепя, св.; какво. 1. Правя да стои здраво прилепено, закачено о друго; прикрепям, свързвам, съединявам. Скреп...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: