Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
необясним - необяснима, необяснимо, мн. необясними, прил. Който не може да бъде обяснен; немотивиран. Любов необяснима.
неосезаем - неосезаема, неосезаемо, мн. неосезаеми, прил. 1. Който не се възприема от осезанието. 2. Малък, неуловим. Неосезаема промяна.
неоспорим - неоспорима, неоспоримо, мн. неоспорими, прил. Който не може да бъде оспорен. Неоспорима победа. // същ. неоспоримост, неоспоримост...
неотложен - неотложна, неотложно, мн. неотложни, прил. Който не може да се отложи; спешен, срочен, належащ. Неотложни дела. // същ. неотложнос...
неотразим - неотразима, неотразимо, мн. неотразими, прил. Необичаен, много силен, покоряващ, завладяващ. Неотразимо впечатление. // същ. неотр...
неотскоро - нареч. От доста време, отдавна. Той живее в този град неотскоро.
неочакван - неочаквана, неочаквано, мн. неочаквани, прил. Който не е очакван; внезапен, непредвиден. Неочаквана поява. // същ. неочакваност, н...
непобедим - непобедима, непобедимо, мн. непобедими, прил. Който не може да бъде победен. Непобедима армия. // същ. непобедимост, непобедимостт...
неповинен - неповинна, неповинно, мн. неповинни, прил. Остар. Невинен. Неповинен младенец.
непокорен - непокорна, непокорно, мн. непокорни, прил. Който не се покорява, не се подчинява; непослушен. Непокорна съпруга. // същ. непокорно...
непонятен - непонятна, непонятно, мн. непонятни, прил. Неразбираем, неясен, странен. По непонятни причини. // същ. непонятност, непонятността,...
непорочен - непорочна, непорочно, мн. непорочни, прил. Който няма пороци; нравствено чист, безгрешен, девствен. Непорочен живот. Непорочно дет...
непосилен - непосилна, непосилно, мн. непосилни, прил. Който не е по силите на някого; тежък, труден. Непосилен труд.
непростим - непростима, непростимо, мн. непростими, прил. Който не може да бъде простен; незаслужаващ снизхождение. Непростим пропуск.
неработен - неработна, неработно, мн. неработни, прил. Който не е свързан с работа; почивен. Неработен ден.
нередност - нередността, мн. нередности, ж. 1. Само ед. Качество на нереден. 2. Нарушаване на приетия ред; провинение, беззаконие.
нескромен - нескромна, нескромно, мн. нескромни, прил. 1, Лишен от скромност. Нескромно желание. 2. Неделикатен, безцеремонен, нетактичен. Нес...
несполука - мн. несполуки, ж. Липса на сполука; неуспех.
неукротим - неукротима, неукротимо, мн. неукротими, прил. Който не може да се укроти; буен, стремителен, неудържим. Неукротими води. Неукротим...
неустойка - мн. неустойки, ж. 1. Неизпълнение на поето задължение. 2. Глоба за такова неизпълнение. Плащам неустойка.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: