Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
изтрайвам - изтрайваш, несв. и изтрая, св. 1. Разг. Какво/кого. Понасям докрай, издържам, изтърпявам. Не зная как ще изтраем горещините. Едва ...
изтребвам - изтребваш, несв. и изтребя, св.; какво/кого. Унищожавам, убивам докрай всички или всичко. Изтребвам мравките. Изтребвам плевелите ...
изхабявам - изхабяваш, несв. и изхабя, св.; какво. 1. Износвам, изтьпявам, изтърквам от ползване. Изхабих едни обувки, докато уредя всичко. Из...
изхранвам - изхранваш, несв. и изхраня, св.; кого/ какво. 1. Задоволявам с храна. Изхранват животните с царевица. 2. Изкарвам средства за прех...
изчерпвам - изчерпваш, несв. и изчерпам и изчерпя, св. 1. Какво. Черпя, изземвам докрай. Изчерпахме водата от кладенеца. Изчерпахме въглищата ...
изчиствам - изчистваш, несв. и изчистя, св.; какво. 1. Правя чист. Изчистих апартамента. Изчистих обувките. 2. Отстранявам нещо ненужно или вр...
имиграция - само ед. 1. Влизане и заселване в чужда страна. 2. Всички имигранти от една и съща страна. Българската имиграция в Германия. // пр...
имигрирам - имигрираш, несв. и св. Заселвам се в чужда страна.
императив - мн. императиви, (два) императива, м. 1. Категорично искане, заповед. Работи само с императиви. 2. Спец. Само ед. В граматиката — п...
инвариант - мн. инварианти, (два) инварианта, м. 1. Величина, признак, които остават неизменни при преобразувания. 2. Спец. В езикознанието — ...
индикация - мн. индикации, ж. 1. Показател. Повишаването на температурата е индикация за влошаване на състоянието. 2. Обикн. мн. Указания за д...
индуистка - мн. индуистки, ж. Привърженичка на индуизма
инервация - само ед. В медицината — изпращане на дразнения от централната нервна система към различни органи.
инкасирам - инкасираш, несв. и св.; какво. Периодично събирам суми, дължими на предприятие или учреждение (за ток, вода и др.).
инстанция - мн. инстанции, ж. Поредна степен в йерархията на органи или ведомства. Ще се отнеса към по-висша инстанция. Това е последната инст...
интендант - мн. интенданти, м. Длъжностно лице, което се грижи за снабдяването с храна, облекло и др. (обикн. в армията).
интимнича - интимничиш, мин. св. интимничих, мин. прич. интимничил, несв.; е кого. Проявявам по-голяма интимност, отколкото имам в действителн...
интригант - мн. интриганти, м. Човек, който създава интриги (в 1 знач.). Той е голям интригант.
инфарктен - инфарктна, инфарктно, мн. инфарктни, прил. 1. Който се отнася до инфаркт. Инфарктни болки. 2. Прен. Който е крайно напрегнат, стре...
инфлуенца - само ед. Заразно вирусно заболяване; грип.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: