Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
компресия - само ед. Спец. Сгъстяване, свиване на газ, за да се повишат налягането и температурата му.
компресор - мн. компресори, (два) компресора, м. Машина, която сгъстява газове, за да се използва тяхното налягане. // прил. компресорен, комп...
компромат - мн. компромати, (два) компромата, м. Измислена, инсценирана или действителна вина, обикн. на политическа или ръководна фигура, раз...
компромис - мн. компромиси, (два) компромиса, м. 1. Споразумение на основата на взаимни отстъпки. Постигам компромис. Стигам до компромис. 2. ...
комунален - комунална, комунално, мн. комунални, прил. 1. Който се отнася до общинската уредба. Комунални услуги. 2. Който се отнася до комуна...
комутация - само ед. Промяна, смяна, размяна.
конвекция - само ед. Спец. Във физиката — пренасяне на топлина чрез естественото движение на частиците на дадена среда (газ, вода). Водата се ...
конвенция - мн. конвенции, ж. Договор, спогодба между държави по правни, икономически и др. въпроси. Митническа конвенция. Конвенция за труда.
конверсия - само ед. 1. Изменение, промяна (на функции или условия). 2. Спец. В банковото дело — промяна в условията на предишен държавен заем...
конвоирам - конвоираш, несв. и св.; кого. Съпровождам като конвой или като охрана. Конвоирам задържаните.
конвулсия - мн. конвулсии, ж. Гърч, спазъм на отделна част или на цялото тяло. Разтърсен съм от конвулсии. // прил. конвулсивен, конвулсивна, ...
кондукция - само ед. Топлопроводимост.
конически - коническа, коническо, мн. конически, прил. Който е на конус или има форма на конус. Конически връх.
конкретен - конкретна, конкретно, мн. конкретни, прил. 1. Точно определен, ясен. Конкретен въпрос. Конкретна цена. Конкретен план. 2. Който мо...
конкурент - мн. конкуренти, м. Този, който влиза в конкуренция. Той е мой конкурент в издаването на книги.
консенсус - само ед. Единомислие, пълно съгласие по даден въпрос. В парламента се постигна консенсус по въпроса за позицията на страната.
консилиум - мн. консилиуми, (два) консилиума, м. Спец. В медицината — консулт. Събирам лекари на консилиум.
консонант - мн. консонанти, (два) консонанта, м. Спец. В езикознанието — съгласен звук.
константа - мн. константи, ж. Спец. В математиката — величина с постоянна стойност.
контейнер - мн. контейнери, (два) контейнера, м. Трайна опаковка за превозване на неопакова-ни товари, научна апаратура на космически станции....
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: