Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
неотдавна - нареч. В недалечното минало, преди малко време, наскоро. Неотдавна го срещнах пак.
непоносим - непоносима, непоносимо, мн. непоносими, прил. Който трудно се понася; много силен, тежък. Непоносима загуба. Непоносима жега. // с...
неточност - неточността, мн. неточности, ж. 1. Само ед. Качество на неточен. Не обичам неточността. 2. Нещо неточно; грешка, неправилност. В о...
номинация - мн. номинации, ж. 1. Именуване, назоваване; название. 2. Назоваване на определените за награда; определяне на конкурентите за нагр...
набоклуча - набоклучиш, мин. св. набоклучих, мин. прич. набоклучил, св. — вж. набоклучвам.
наболявам - наболяваш, несв. и наболя, св. 1. Изисквам неотложно решение. Наболя проблемът за жилищата. 2. Боля слабо, леко. Кракът ме наболяв...
наброявам - наброяваш, несв. и наброя, св. 1. Какво, на кого. Плащам, давам пари. Наброи 1 000 лева на сестра си. 2. Имам на брой, числеността...
навигатор - мн. навигатори, м. Специалист по навигация. // прил. навигаторски, навигаторска, навигаторско, мн. навигаторски.
нагноявам - нагнояваш, несв. и нагноя, св. За рана — събирам гной, забирам. Голям цирей беше нагноил.
наговарям - наговаряш, несв. и наговоря. 1. Какво, на кого. С говорене изричам много неща, като обвинявам или клеветя някого, приписвам му кач...
наголемея - наголемееш, мин. св. наголемях, мин. прич. наголемял, св. — вж. наголемявам.
нагорнище - мн. нагорнища, ср. Стръмно място, склон, по който се отива нагоре; нанагорнище.
нагощавам - нагощаваш, несв. Нагостявам.
надгробен - надгробна, надгробно, мн. надгробни, прил. Който е разположен над гроба или върху гроба. Надгробен камък. • Надгробно слово. Реч, ...
надзорник - мн. надзорници, м. 1. Лице, което упражнява надзор. 2. Техническо лице, което поддържа и ремонтира съоръжения.
надкласов - надкласова, надкласово, мн. надкласови, прил. Който стои над обществените класи и не зависи от тях; извънкласов.
надмогвам - надмогваш, несв. и надмогна,св.; какво/ кого. Преодолявам, надделявам, надвивам. Надмогнах страха си.
надморски - надморска, надморско, мн. надморски, прил. Който е разположен над равнището на морето. Надморска височина.
наднормен - наднормена, наднормено, мн. наднормени, прил. Който надвишава нормата. Наднормено тегло.
надовлека - надовлечеш, мин. св. надовлякох, мин. прич. надовлякъл, св. — вж. надовличам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: