Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
Андромаха - (гр. собств. Andromache) Книж.1. Съпруга на Хектор, герой от Илиада.2. Прен. Вярна и предана съпруга.
Андромеда - (гр. собств. Andromede) Книж.1. Мит. Съпруга на Персей, който я спасил от морско чудовище.2. Астрон. Северно съзвездие.
аневризма - (нлат. aneurysma по гр. aneurismos 'разширение')Мед. Разширение на артерия при хипертония, което при спукване предизвикв...
анжамбман - (фр. enjambement 'прескок')Литер. Пренасяне на дума или част от изречение от предходен стих в следващия; прескок.
анонсирам - (фр. annoncer)Съобщавам, известявам.// Същ. анонсиране.
анорексия - (гр. anorexia)Мед. Загуба на апетит. Противоп. булимия.
антидрама - (по анти- + драма)Литер. Театрална пиеса на крайно модернистично течение в драматургията, което отрича законите на класическото из...
антипасат - (нем. Antipassat по анти- + пасат)Метеор. Въздушно течение на голяма височина в посока, обратна на пасата - от екватора към субтро...
антипасха - (гр. antipascha)Църк. Неделята след Великден.
антироман - (по анти- + роман)Литер. Голямо епично произведение на крайно модернистично литературно течение, отричащо законите на класическото...
антифраза - (фр. antiphrase от гр. antiphrasis)Литер. Стилна фигура, при която дума или израз се употребява с противоположно значение на основ...
античност - (рус. античность по лат. antiquitas 'древност')Старогръцката и староримската епоха; класическата древност.// Прил. антич...
антракоза - (фр. anthrakose по гр. anthrax, -akos 'въглен' + -оза)Мед. Професионално белодробно заболяване, причинено от отлагане на...
апендицит - (нлат. appendicitis по лат. appendix 'придатък' + -ит)Мед. Възпаление на апендикса; апандисит.
апокринен - (нлат. apocrinus по апо- + гр. krino 'отделям')Мед. Отделящ. апокринни жлези- потни, млечни и др. жлези.
апостазия - (гр. apostasia)Книж. Вероотстъпничество, измяна.
апостолат - (лат. apostolatus по гр. apostolos)Дейност на апостол.
апострофа - (фр. apostrophe но гр. apostrophe 'обръщане')1. Литер. Реторична фигура - обръщение към отсъстващи лица или към неодушев...
апробация - (лат. approbatio)1. Книж. Одобрение, потвърждение с официален характер.2. Допускане на студент до стажантска практика и контролът ...
арамейски - (по евр. Aram 'Сирия')Семитски език, говорен в Сирия, Палестина и Египет от IX в. пр. Хр. до VII в. сл. Хр., език, на ко...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: