Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
върволица - мн. върволици, ж.Множество от хора или предмети, които се движат един след друг, в редица. Днес е върволица от хора.
въртоглав - въртоглава, въртоглаво, мн. въртоглави.Своенравен, щурав, налудничав. Ама че въртоглаво същество!
въшлясвам - въшлясваш, несв. и въшлясам, св.Ставам въшлив.
вяждам се - вяждаш се, несв. и вям се, св.1. Насищам се, пресищам се от ядене на една и съща храна.2. Прен. Пренебр. Самозабравям се.
вясвам се - вясваш се, несв. и вясна се, св.Разг. Появявам се за кратко. Вясва се отвреме на време и пак изчезва.
взривател - мн. взриватели.Уред, който служи за запалване и взривяване на експлозиви.
вагинизъм - (нлат. vaginismus по лат. vagina 'влагалище')Мед. Невротично болезнено свиване на мускулатурата на вагината.
ваготония - (нлат. vagotonia по лат. vagus 'движещ се, блуждаещ' + гр.tonos 'тон')Мед. Вид невроза, състояние на повишена ...
вадемекум - (лат. vade mecum 'върви с мен')Книж. Джобен справочник, указател.
валидация - (нлат. validatio но лат. validus 'здрав')Юр. Признаване нещо за законно.// прил. валиден.// гл. валидирам.
вандемиер - (фр. vendemiaire по лат. vinidemia 'гроздобер')Ист. Първият месец от френския революционен календар (22. IX. -21.Х.).
вантрилок - (фр. ventriloque от нлат. ventriloquus 'говорещ с корем'))Книж. Лице, което умее да говори, без да движи устните си, сяк...
ватерполо - (рус. ватерполо от англ. water polo)Спорт. Водна топка.
вахтпарад - (нем. Wachtparade)Церемониален развод на караул с музика.
венерация - (лат. veneratio)Книж. Почитане.
вестиарий - (лат. vestiarius)Ист. Средновековен византийски сановник - пазител на облеклото в двореца.
вивипария - (нлат. viviparus по лат. vivus 'жив' + paro 'раждам') Зоол.1. Раждане на живи малки.2. Животно, което ражда ма...
витализъм - (по лат. vitalis 'жизнен')Биол. Теория, развита главно през XVIII в., според която жизненият принцип е различен както от...
виталитет - (нем. Vitalitat по лат. vitalis 'жизнен')Мед. Жизненост, жизнена енергия.
вокалност - (по лат. vocalis 'гласен')Език. Наличие на повече гласни в един език.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: