Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
изразител - изразителят, изразителя, мн. изразители, м. 1. Лице, което изразява интереси, чувства. Изразител на чужди интереси. 2. Събитие, об...
изразявам - изразяваш, несв. и изразя, св.; какво. 1. Изказвам мисли и чувства. Трудно мога да изразя любовта си. Искам да изразя възхищението...
изранявам - израняваш, несв. и израня, св.; какво. Правя да се покрие с рани. — изранявам се/ израня се. Покривам се с рани.
израствам - израстваш, несв. и израсна, св. 1. За растение, човек, коса, нокти и др. — ставам висок, голям, дълъг. Дървото израсна за една год...
изревавам - изреваваш, несв. и изрева, св. 1. За човек или животно — надавам еднократно силен рев. Кравата изреваваше от време на време. Женат...
изрисувам - изрисуваш, св.; кого/какво. Разг. Рисувам докрай, изписвам. На стената беше изрисувал различни сцени. — изрисувам се. Очертавам се...
изругавам - изругаваш, несв. и изругая, св. Изказвам ругатня.
изсвирвам - изсвирваш, несв. и изсвиря, св. 1. Издавам кратко свирене. Изсвирвам суета. Клаксонът изсвири. Птицата изсвири. Вятърът изсвири. 2...
изселница - мн. изселници, ж. Жена изселник.
изскубвам - изскубваш, несв. и изскубна, св. 1. Какво. Изваждам с корена, изтръгвам докрай или всичко. Изскубнах една глава лук. Вятърът изску...
изследвам - изследваш, несв. 1. Какво. Подлагам на научно наблюдение и анализ; изучавам. Изследвам събирателните съществителни. Изследвам морс...
изследвач - мн. изследвачи, м. Човек, който се занимава с научни изследвания. Изследвач на българския език.
изслушвам - изслушваш, несв. и изслушам, св.; какво/кого. Слушам докрай или всичко. Изслушах песента с удоволствие. Изслушах разказа му. Изслу...
изсмуквам - изсмукваш, несв. и изсмуча, св.; какво. 1. Поемам всичко със смукане. Помпата изсмука водата от лодката. 2. Прен. Пресушавам, изсу...
изстискам - изстискаш, св. — вж. изстисквам.
изстрадам - изстрадаш, св. — вж. изстрадвам.
изсушавам - изсушаваш, несв. и изсуша, св.; какво. 1. Суша до изчезване на влагата. Изсуших дрехите си. Изсуших косата си. 2. Суша до изгаряне...
изтезавам - изтезаваш, несв.; кого/какво. Подлагам на физически или нравствени мъчения; измъчвам. Понякога децата изтезават безпомощни животни...
изтезание - мн. изтезания, ср. Физическо или нравствено мъчение, малтретиране.
изтласкам - изтласкаш, св. — вж. изтласквам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: