Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
отървавам - отърваваш, несв. и отърва, св.; кого/ какво. 1. Спасявам, избавям. 2. Разг. Спасявам се от нещо. Отървах боя. — отървавам се/ отър...
отърва ми - (ти, му, и, ни, ви, им), несв. Разг. Имам полза, изнася ми, изгодно ми е. Не ми отърва това разделяне.
отърчавам - отърчаваш, несв. и отърча, св. С тичане отивам някъде; изтичвам.
ощърбявам - ощърбяваш, несв. и ощърбея, св. Разг. 1. Ставам щърб. 2. Прен. Остарявам.
песъчинка - мн. песъчинки, ж. Едно зърно пясък.
побързвам - побързваш, несв. и побързам, св. 1. Полагам усилие да стане по-бързо. Побързай да се върнеш. 2. Вървя по-бързо. Побързайте, за да ...
подплънка - мн. подплънки, ж. 1. Само ед. Материал за изпълване на дреха. 2. Малко парче плат, напълнено с такъв материал и зашито.
помръквам - помръкваш, несв. и помръкна, св. Ставам мрачен. Небето помръкна. Лицето му помръкна.
потръпвам - потръпваш, несв. и потръпна, св. Внезапно започвам да треперя; побиват ме тръпки. Потръпвам от ужас.
потърпевш - потърпевша, потърпевшо, мн. потърпевши, прил. Който е пострадал от нещо. Всички присъстващи са потърпевши.
пресъхвам - пресъхваш, несв. и пресъхна, св. 1. Губя течността, влагата си. Устните ми пресъхват. Реката пресъхва. 2. Съхна повече от необход...
първожрец - мн. първожреци, м. Първият по сан сред жреците.
пантеизъм - само ед. 1. Философско учение, което отъждествява бога с природата. 2. Обожествяване на природата.
параметър - мн. параметри, (два) параметъра, м. Величина, размер, който характеризира основните свойства на предметите и явленията.
пацифизъм - само ед. Политическо течение, което се характеризира с проповядване на мир и се обявява срещу всички войни, включително освободите...
периметър - мн. периметри, (два) периметъра, м. 1. Спец. В геометрията — сборът от дължината на всички страни на геометрична фигура; обиколка....
песимизъм - само ед. 1. Философски възглед, който включва разочарование от действителността и недоверие към добро или успешно бъдеще. 2. Мрачн...
петолъчка - мн. петолъчки, ж. Звезда с пет заострени ъгъла.
плеоназъм - мн. плеоназми, (два) плеоназъма, м. Речева конструкция, в която излишно се повтарят близки или еднакви по значение думи. // прил. ...
поблъскам - поблъскаш, св. — вж. поблъсквам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: