Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
алотропия - (фр. allolropie по гр. alios 'друг' + iropos 'начин')Хим. Свойство на някои елементи да се явяват в свободно с...
алохтонен - (нем. allochthon, фр. allochtone по гр. alios 'чужд' + chthon, -onos 'земя, почва')Спец. Чужд на почвата, прен...
алтерация - (лат. alteratio по лат. altera 'променям')1. Мед. Изменение структурата на клетките, тъканите и органите, съпроводено с ...
алтиметър - (фр. altimetre по лат. alius 'висок' + -метър)Геод. Уред за измерване на височина.
алувиален - (нем., фр. alluvial по лат. alluvio 'нанос')Геол. Наносен.
аморфизъм - (фр. amorphisme по а- + гр. morphe 'форма')Книж. Отсъствие на определена форма на структурата; безформеност.
амфетамин - (нлат. amphetamin)Лекарствено средство - антидепресант, използвано и като наркотик.
амфигония - (по амфи- + гр. gonos 'рождение)Бот. Размножаване чрез съединяване на две различни полови клетки.// Прил. амфигоничен и амфиг...
Амфитрион - (фр. amphitryon от гр. собств. Amphytrion)1. Мит. Древногръцки тивански цар, известен като любезен домакин.2. Прен. Гостоприемен д...
Амфитрита - (гр. собств. Amphitrite)Мит. Древногръцка богиня на морето, съпруга на Нептун.
аналгетик - (нлат. analgeticus по гр. analgesia 'обезболяване')Фарм. Лекарство с обезболяващо действие.// Прил. аналгетичен.
аналепсия - (гр. analepsis 'възстановяване')Мед. Възстановяване на силите след болест.// Прил. аналептичен.
аналфабет - (лат. analphabetus от гр. analphabetos)Книж. Ост. Неграмотен човек.
анастрофа - (нлат. anastropha от гр. anastrophe 'обръщане, връщане назад') Литер.1. Стилна фигура, при която се размества установени...
анафореза - (фр. anaphorese по гр. anaphoreo 'изнасям нагоре')Физ. Преместване на частици в разтвор към анода под действието на галв...
ангинария - (гр. ankinara)Бот. Сложноцветно растение, месестата част на чиито едри неотворени цветове се използва за зеленчукова храна. Cynara...
англицист - (англ. anglicist)Специалист по английски език и литература.
ангросист - вж. гросист.
ангстрьом - (по собств. A. J. Angstrom (1814-1874) - шведски физик)Физ. Единица мярка за дължина за измерване на светлинните вълни = 0,0001 ми...
андалузит - (фр. andalousite по Андалузия - област в Южна Испания + -ит)Минер. Твърд минерал, алуминиев силикат със зелен до сив цвят, употреб...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: