Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
нехайство - само ед. Проява на нехайник; небрежност, безгрижност. Проявявам нехайство.
нечовешки - нечовешка, нечовешко, мн. нечовешки, прил. 1. Който не е присъщ на човека. Нечовешки условия. Нечовешки звук. 2. Който надвишава ч...
новолуние - само ед. 1. Фаза на Луната, когато тя представлява сърп, обърнат с отворената част наляво. 2. Времето, когато трае тази фаза.
номератор - мн. номератори, (два) номератора, м. 1. Малка телефонна централа. 2. Устройство, което отбелязва номера. 3. Приспособление към еле...
номерация - мн. номерации, ж. 1. Поставяне на номера за разграничаване на еднородни предмети. 2. Съвкупност от поставени номера.
номерирам - номерираш, несв. и св.; какво. Поставям номер върху нещо.
номинален - номинална, номинално, мн. номинални, прил. 1. Фиктивен, формален. 2. Обозначен върху нещо, изразен в парична стойност. Номинална ц...
номинатив - само ед. Именителен падеж.
номиниран - номинирана, номинирано, мн. номинирани, прил. Който има номинация.
номоканон - мн. номоканони, (два) номоканона, м. Истор. Сборник с църковни канони и граждански закони, свързани с църквата, бита, семейството.
носителка - мн. носителки, ж. Жена носител (в 1 и 2 знач.).
носталгия - само ед. 1. Болезнена тъга по родината и близките. 2. Тъга по миналото, по преживяното. Изпитва носталгия по времето, когато нямаш...
някогашен - някогашна, някогашно, мн. някогашни, прил. Който е от някога (в 1 знач.), отдавнашен. Някогашен спор.
обграждам - обграждаш, несв. и обградя, св.; какво/кого. 1. Обикалям от всички страни. Полицията обгради нарушителите. 2. Прен. Проявявам спец...
обезверен - обезверена, обезверено, мн. обезверени, прил. Който не вярва, лишен от вяра, доверие в себе си; отчаян. // същ. обезвереност, обез...
обоснован - обоснована, обосновано, мн. обосновани, прил. Който е подкрепен с факти и доказателства. Обосновано предложение. // същ. обоснован...
овехтявам - овехтяваш, несв. и овехтя, св.; какво. Разг. Правя да стане вехт или да изглежда вехт.
озвучавам - озвучаваш, несв. и озвуча, св.; какво. 1. Приспособявам към звуково излъчване, снабдявам със звук. Филма озвучават известни артист...
озлобение - само ед. Озлобление.
означавам - означаваш, несв. и означа, св. 1. Какво. Поставям знак, отбелязвам. 2. Знак съм за нещо, показвам, изразявам. Високата температура...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: