Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
асоциирам - асоциираш.Свързвам по асоциация.
асоцииран - асоциирана, асоциирано, мн. асоциирани.Присъединен, сдружен.
аспарагус - мн. аспарагуси, (два) аспарагуса.Вид стайно растение с дълги крехки стъбла и нежни игловидни листа.
аспиратор - мн. аспиратори, (два) аспиратора.Уред за всмукване на въздух, течности, вещества и др.; всмукател.
аспирация - мн. аспирации.1. Стремеж към нещо, домогване, претенция.2. Всмукване, изтегляне на въздух, течности, вещества и др.
аспирирам - аспирираш.Имам аспирации, проявявам аспирации.
астронавт - мн. астронавти.Лице, което извършва полети в космоса; космонавт.
атентатор - мн. атентатори.Лице, което извършва атентат.
атестация - мн. атестации.Писмена или устна преценка за качествата на някого или нещо.// прил. атестационен.
атестирам - атестираш.Давам атестация; правя, провеждам атестация.
атлетичен - атлетична, атлетично, мн. атлетични.Който е характерен за атлет.
атмосфера - мн.атмосфери.1.Газообразна обвивка около Земята и някои други планети.2. Разг. Въздуха около нас.3. Прен. Окръжаващи условия, обст...
атракцион - мн. атракциони, (два) атракциона.Съоръжение за развлечение в открити места за разходка и почивка.
аудиенция - мн. аудиенции.Официален прием от високопоставена особа за изслушване на приетото лице.
аудитория - мн. аудитории.1. Помещение, обикн. в универеситет, където се четат леции, доклади и др.2. Прен. Публиката (слушатели,зрители,читат...
аутсайдер - мн. аутсайдери.1. Спотрист, състезателен кон или спортен отбор, от които не се очква да спечелят състезание.2. Човек, който е извъ...
афектирам - афектираш.Предизвиквам афект. - афектирам се. Изпадам в афект.
афтършейв - Одеколон за след бръснене.
ахчийница - мн. ахчийници. Остар.1. Готварница.2. Проста гостилница.
ашладисам - ашладисаш.- вж.ашладисвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: