Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
надвзимам - надвзимаш, несв. и надвзема, св. Вземам повече, отколкото трябва. Надвзети суми.
надвиквам - надвиквам, несв. и надвикам, св.; кого/какво. Викам по-силно от някого, заглушавам с гласа си. Надвика всички. Надвика шума от маш...
надвисвам - надвисваш, несв. и надвисна, св. Вися над нещо. Надвисвам над пропаст. Над главите ни надвисна нова опасност.
надвнасям - надвнасяш, несв. и надвнеса, св. Внасям повече, отколкото трябва. Надвнесена сума.
наддумвам - наддумваш, несв. и наддумам, св.; кого. Говоря повече от всички и ги принуждавам да мълчат. Никой не може да я наддума.
надебелея - надебелееш, мин. св. надебелях, мин. прич. надебелял, св. — вж. надебелявам.
надженвам - надженваш, несв. Наджънвам.
надниквам - надникваш, несв. и надникна, се. Надничам еднократно или поединично, за късо време.
надписвам - надписваш, несв. и надпиша, св.; какво. 1. Поставям надпис върху нещо. Надписвам тетрадките си. 2. Пиша в повече от необходимото, ...
надплащам - надплащаш, несв. и надплатя, св. Плащам повече от определената, договорената цена. Надплатих сметката.
надпяване - мн. надпявания, ср. Организиран конкурс за представяне на песни; състезание по пеене. Фолклорно надпяване.
надраскам - надраскаш, св. — вж. надрасквам.
надскачам - надскачаш, несв. и надскоча, св. 1. Кого. Скачам по-добре, по-високо или по-далече от някого. 2. Надвишавам определена граница, пр...
надтичвам - надтичваш, несв. и надтичам, св.; кого. Тичам по-бързо от някого. Надтичах всички.
надупчвам - надупчваш, несв. и надупча, св.; какво. Правя много дупки в нещо; пробивам, промушвам на много места. Червеят беше надупчил ябълка...
надхитрям - надхитряш, несв. Надхитрявам.
надялквам - надялкваш, несв. и надялкам, св.; какво. 1. Дялкам определено количество от нещо. 2. Дялкам на много места. Надялка дървото с ножч...
наедрявам - наедряваш, несв. и наедрея, св. Ставам по-едър, нараствам, увеличавам се. През последните дни от бременността си тя много наедря.
нажаля се - нажалиш се, мин. св. нажалих се, мин. прич. нажалил се, св. — вж. нажалвам се.
нажалявам - нажаляваш, несв. и нажаля, св.; кого. Правя някого да стане жален; натъжавам. Песента го нажали. — нажалявам се/нажаля се. Ставам...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: