Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
излекувам - излекуваш, св. 1. Кого/какво. Лекувам до пълно оздравяване или премахване на болестта. Лекарят я излекува от главоболието. Излекув...
излинявам - излиняваш, несв. и излинея, св. 1. Ставам блед, избелявам. Цветовете на плата бяха излинели. 2. Прен. Отслабвам физически, побледн...
изначален - изначална, изначално, мн. изначални, прил. Който е от самото начало, изконен, първичен.
изоставам - изоставаш, несв. и изостана, св. 1. Оставам по-назад от другите, с които се движа, работя и др. Спряхме за малко и изостанахме от ...
изпарение - мн. изпарения, ср. Пара, която се отделя при изпаряване. След дъжда започнаха изпаренията. В кухнята винаги има различни изпарения...
изпотявам - изпотяваш, несв. и изпотя, св. 1. Кого/какво. Причинявам потене. Изпотих конете. Изпоти ме тая ракия. 2. Прен. Кого. Измъчвам, за...
изрусявам - изрусяваш, несв. и изрусея, св. Ставам рус, светъл. Късата му коса беше изрусяла от слънцето.
изтупквам - изтупкваш, несв. и изтупкам, св. Тупкам един път или няколко пъти по един път.
изцерявам - изцеряваш, несв. и изцеря, св.; кого/какво. Разг. 1. Успявам да направя здрав, да излекувам. 2. Прен. Успявам да премахна недостат...
изяснявам - изясняваш, несв. и изясня, св.; какво. Правя ясен, обяснявам докрай. - изяснявам се/изясня се. 1. За небе, поглед, изражение - ста...
иконостас - мн. иконостаси, (два) иконостаса, м. 1. Преграда между олтара и останалата част на православна църква, украсена с дърворезба и ико...
иманентен - иманентна, иманентно, мн. иманентни, прил. Който е вътрешно присъщ, даден. Иманентен признак.
игнорирам - игнорираш, несв. и св.; какво/кого. Не зачитам; изключвам, не се съобразявам, пренебрегвам. Игнорирам факти. Игнорират го като спе...
идеализъм - само ед. 1. Философско направление, което приема за основа на съществуването съзнанието. 2. Служене за идеи, а не за материални об...
идеограма - мн. идеограми, ж. Спец. 1. Писмен знак, изобразяващ предмет и означаващ понятие. 2. Графически символ.
идиотщина - мн. идиотщини, ж. Неразумна, необмислена постъпка, идея, твърдение.
избирател - избирателят, избирателя, мн. избиратели, м. Лице, което може да гласува или гласува при избори. Голям процент от избирателите не о...
изблейвам - изблейваш, несв. и изблея, св. Блейвам един път или няколко пъти по веднъж. Овцата изблейваше от време на време.
изблизвам - изблизваш, несв. и изближа, св.; какво. Ближа докрай. Изблиза една лъжица мед.
избликвам - избликваш, несв. и избликна, св. 1. За течност — избивам навън с един тласък, внезапно и силно. Водата избликна силно и спря. 2. З...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: