Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
тапицерия - мн. тапицерии, ж. 1. Плат или кожа, с които се покриват седалката и облегалката на стол, канапе и др. Сменям тапицерия. 2. Покрита...
тарантела - само ед. Неаполитански народен танц в бързо темпо, както и музиката към него.
таратайка - мн. таратайки, ж. Разг. Пренебр. Стара раздрънкана кола.
татковина - само ед. Родина. Моята татковина е България.
театралка - мн. театралки, ж. Жена театрал.
театрален - театрална, театрално, мн. театрални, прил. 1. Който се отнася до театър. Театрален състав. Театрален декор. 2. Прен. Който е прояв...
текстилка - мн. текстилки, ж. Жена текстилец.
тектоника - само ед. 1. Строеж, устройство. 2. Спец. В геологията — строеж на земната кора и промени в него. // прил. тектоничен, тектонична, ...
телеграма - мн. телеграми, ж. Бързо съобщение, предадено по телеграф, и бланката, на която се пише. Получавам телеграма. // прил. теле-грамен,...
телепатия - само ед. Способност да се приемат и предават мисли на разстояние. Говорим по телепатия. // прил. телепатичен, телепатична, телепат...
телчарник - мн. телчарници, (два) телчарника, м. Помещение за телета.
темерутка - мн. темерутки, ж. Жена темерут.
тенекийка - мн. тенекийки, ж. 1. Малка тенекия. 2. Метална или лъскава евтина дреболия, обикн. за украшение. Кича се с тенекийки.
теокрация - само ед. 1. Политическо господство на духовенството в държавното управление. 2. Държава с такова управление (Ватикана). // прил. т...
тепавичар - тепавичарят, тепавичаря, мн. тепавичари, м. Човек, който работи на тепавица или е собственик на тепавица. // прил. тепавичарски, т...
терасирам - терасираш, несв. и св.; какво. Правя на тераси (в 3 знач.). Терасирахме склона за залесяване. // същ. терасиране, ср.
термостат - мн. термостати, (два) термостата, м. 1. Апарат, в който чрез автоматични регулатори се поддържа постоянна температура. 2. Терморег...
техникрат - мн. технократи, м. Представител на технокрацията.
типизация - само ед. Типизиране.
типизирам - типизираш, несв. и св.; какво. 1. Въплъщавам черти в типични образи. 2. Разпределям по типове. Типизирам висшите учебни заведения....
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: