Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
жестокост - жестокостта, мн. жестокости, ж. 1. Само ед. Качество на жесток; безпощадност, безчовечност. 2. Множество, поредица от жестоки пост...
живописен - живописна, живописно, мн. живописни, прил. 1. Който е свързан с живопис. 2. Който съдържа ярки цветове. Живописна носия. Живописна...
живописец - мн. живописци, м. Художник, който твори живопис.
живороден - живородена, живородено, мн. живородени, прил. Който е роден жив.
животинче - мн. животинчета, ср. Животинка.
животопис - животописта, само ед., ж. Описание на живота на някого, биография. // прил. животописен, животописна, животописно, мн. животописни...
жителство - само ед. 1. Административно регистриране — разрешение за постоянно живеене в населено място. Имам варненско жителство. 2. Живеене....
зрелостен - зрелостна, зрелостно, мн. зрелостни, прил. Който се отнася до завършване на средно образование. Зрелостен изпит.
зловреден - зловредна, зловредно, мн. зловредни, прил. Който прави зло и причинява вреда; вреден. Той е зловреден за града.
злодеяние - мн. злодеяния, ср. Жестоко престъпление, мъчение, убийство и под. Престъпникът е извършил няколко злодеяния.
злоезичен - злоезична, злоезично, мн. злоезични, прил. 1. Който злослови за другите, които има зъл език. 2. Който съдържа зли думи, клевети. З...
злословие - мн. злословия, ср. Осъдителни, зли думи за някого в негово отсъствие; клевета, клюка.
зоотехник - мн. зоотехници, м. Специалист по зоотехника.
идеология - само ед. Система от възгледи и идеи, характерни за социална група, класа, политическа партия и др. Идеологията на християнството. ...
изборност - изборността, само ед., ж. Принцип на управление и устройство, според който лицата за определени длъжности се избират чрез гласуван...
изключено - нареч. • Изключено е. Не е възможно. Изключено е да е идвал.
изкористя - изкористиш, мин. св. изкористих, мин. прич. изкористил, св. — вж. изкористявам.
изловявам - изловяваш, несв. и изловя, св.; кого; какво. Улавям, хващам всички.
изложение - мн. изложения, ср. 1. Само ед. Предаване (устно или писмено) на мисли и разсъждения. Написах едно изложение за природата на Виетна...
изложител - изложителят, изложителя, мн. изложители, м. Лице, предприятие, държава и под., който излага стоки на панаир или изложба.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: