Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
изродя се - изродиш се, мин. св. изродих се, мин. прич. изродил се, св. — вж. израждам се.
изтощавам - изтощаваш, несв. и изтощя, св.; какво/кого. 1. Изчерпвам докрай физическите или духовните сили. Тежката работа го изтощи напълно. ...
иконограф - мн. иконографи, м. Иконописец.
икономика - само ед. 1. Стопанската система на един обществен строй. 2. Стопанството на една страна. 3. Науката, която изучва отраслите на сто...
икономист - мн. икономисти, м. 1. Специалист по икономика. Иска да стане икономист. 2. Прен. Остар. Пестелив човек. Той е голям икономист, не ...
император - мн. императори, м. 1. Върховен глава на империя, който притежава абсолютна или конституционно ограничена власт. 2. В древния Рим —...
импонирам - импонираш, несв. и св. Правя голямо впечатление, внушавам уважение към себе си, допадам. Тя ми импонира с изискаността си.
имущество - мн. имущества, ср. Всичко, което е притежание на някого — къща, земя, вещи. При бедствието е похабено имущество за милиони левове....
индикатор - мн. индикатори, (два) индикатора, м. Спец. 1. Уред към машина или апарат, който показва някакви данни. 2. Вещество, което, поставе...
инициатор - мн. инициатори, м. Лице, което дава инициатива, идея за осъществяване на нещо.
инкасатор - мн. инкасатори, м. Длъжностно лице, което периодично отчита или/и събира суми, дължими на предприятие или учреждение (за ток, вода...
инкогнито - нареч. За известни личности — под чуждо име или като непознат. Министърът ходил на концерта инкогнито. Пътувам инкогнито. • Тера и...
инкубатор - мн. инкубатори, (два) инкубатора, м. 1. Апарат за изкуствено люпене на птици; люпилня. Пилета от инкубатор. 2. Прен. Място, благоп...
инспектор - мн. инспектори, м. Лице, което инспектира. Финансов инспектор.
интонация - мн. интонации, ж. 1. Тон, начин на произнасяне при говорене, изразяващи някакви чувства. Жизнерадостна интонация. Злобна интонация...
инфузория - мн. инфузории, ж. Едноклетъчен организъм, който живее в пресни и солени води или като паразит.
инхалатор - мн. инхалатори, (два) инхалатора, м. Апарат за инхалация.
йеромонах - мн. йеромонаси, м. Свещенически сан на монах или монах с този сан.
йонизация - мн. йонизации. Явление, при което от елктронеутрални частици се получават отрицателно или положително заредени йони.
йоносфера - Слой от атмосферата на височина от 80 до 1000 км, който съдържа йонизирани молекули и атоми и свободни електрони с голямо значение...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: