Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
овчедушие - само ед. Качество или проява на овчедушен.
оглавявам - оглавяваш, несв. и оглавя, се.; какво. Заставам начело, ръководя. Новият министър-председател оглави правителството.
огласявам - огласяваш, несв. Огласям.
огледален - огледална, огледално, мн. огледални, прил. 1. Който е гладък и отразява като огледало. Огледална водна повърхност. Огледален образ...
оглозгвам - оглозгваш, несв. и оглождя, св.; какво. Глозгам докрай, всичко. Кучето оглозга всички кокали.
оглупявам - оглупяваш, несв. и оглупея, св. Ставам глупав.
оглушавам - оглушаваш, несв. и оглушея, св. Ставам глух. След големия взрив той оглуша.
огорчавам - огорчаваш, несв. и огорча, св.; кого. Причинявам огорчение, наскърбявам. Грубостта му я огорчи. — огорчавам се/огорча се. Изпитвам...
огорчение - мн. огорчения, ср. Неприятност, мъка, душевна болка, обида.
ограничен - ограничена, ограничено, мн. ограничени, прил. 1. Който е с определени граници, с ограничения. 2. Прен. Незначителен, неголям. Огра...
огрубявам - огрубяваш и огрубея, св. Ставам груб, загрубявам.
одобрение - мн. одобрения, ср. 1. Одобряване. 2. Похвала, положително изказване за нещо. Проектът получи одобрение.
одобрявам - одобряваш, несв. и одобря, св. 1. Какво. Признавам нещо за добро, правилно, редно. Одобрявам поведението му. 2. Кого. Смятам за до...
одрипавея - одрипавееш, мин. св. одрипавях, мин. прич. одрипавял, св. — вж. одрипавявам.
ожаднявам - ожадняваш, несв. и ожаднея, св. Ставам жаден; изпитвам жажда.
ожесточен - ожесточена, ожесточено, мн. ожесточени, прил. 1. Който е изпълнен с ожесточение. Ожесточени сражения. 2. Непримирим. Ожесточен спо...
оживление - само ед. Положение на раздвижване, усилено движение, оживеност; въодушевление, възбуда. Празнично оживление.
озверявам - озверяваш, несв. и озверя, св.; кого/ какво. Правя да е озверен; вбесявам. Миризмата на кръв озвери вълка. — озверявам се/ озверя ...
оземлявам - оземляваш, несв. и оземля, св.; кого. Снабдявам със земя, давам земя за обработване. Преселниците сс оземляват от общинските съвет...
озлобявам - озлобяваш, несв. и озлобея, св. Ставам озлобен. Вторият удар го накара до озлобее.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: