Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
наранявам - нараняваш, несв. и нараня, св. 1. Какво/кого. Правя рана, ранявам. Нараних ръката си с ножа. 2. Прен. Кого. Обиждам, оскърбявам, п...
нараствам - нарастваш, несв. и нарасна, се. 1. Ставам по-голям, увеличавам се на ръст, пораствам. 2. Увеличавам количеството си. Населението н...
наративен - наративна, наративно, мн. наративни, прил. Спец. Разказвателен, повествувателен. Наративни жанрове.
наречница - мн. наречници, ж. В митологията — орисница; митическо същество, което нарича какъв да бъде животът на новородено дете.
нарисувам - нарисуваш, св.; какво. Рисувам нещо цялостно, докрай. Нарисувах есенен пейзаж.
наругавам - наругаваш, несв. и наругая, св.; кого/ какво. Ругая много. Наругах го, задето ме измами.
нарушавам - нарушаваш, несв. и наруша, св.; какво. 1. Променям нормалното състояние на нещо; прекъсвам, смущавам. Наруших съня му. 2. Не спазв...
нарушение - мн. нарушения, ср. Постъпка или проява на неспазване на установен ред, правило, закон. Нарушение на правилата за улично движение.
наседя се - наседиш се, мин. св. наседях се, мин. прич. наседял се, св. — вж. наседявам се.
население - само ед. Жителите на дадена територия. Местно население.
населявам - населяваш, несв. Живея в определено място, негов обитател съм. Много животни населяват нашите гори.
насилница - мн. насилници, ж. Жена насилник.
насинявам - насиняваш, несв. и насиня, св. 1. Какво. Правя нещо да стане синьо. Насиних дрехите. 2. Кого/какво. Със силен удар правя синина на...
наследник - мн. наследници, м. 1. Лице, което получава наследство. 2. Прен. Продължител на нечия дейност.
насмешлив - насмешлива, насмешливо, мн. насмешливи, прил. Който съдържа насмешка; шеговит, подигравателен, присмехулен. Насмешлива усмивка. //...
насмея се - насмееш се, мин. св. насмях се, мин. прич. насмял се, св. — вж. насмивам се.
наставник - мн. наставници, м. Остар. Лице, което наставлява някого, дава му съвети. Наставник на футболен клуб.
натежавам - натежаваш, несв. и натежа, св. 1. Ставам по-тежък. 2. Навеждам се на една страна от тежина, от умора, от болка.
натрапвам - натрапваш, несв. и натрапя, св.; какво/кого, на кого. Принуждавам да приеме нещо, налагам. Натрапиха му я за жена. — натрапвам се/...
натраплив - натраплива, натрапливо, мн. натрап-ливи, прил. Който се натрапва. Натраплива идея.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: