Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
качество - мн. качества, ср. 1. Свойство, признак, който отделя една същност от друга. Качества на характера. Качеството на водата в язовира....
кинозала - мн. кинозали, ж. Зала за прожектиране на филми.
кислород - само ед. Химически елемент - газ, който участва в състава на въздуха и е необходим за дишане и горене.
кобилица - мн. кобилици, ж. 1. Истор. Дъгообразно извито дърво с длабове в двата края, което се е поставяло на рамото за носене на бакъри, ко...
коластра - само ед. Гъста млековидна течност, която се отделя от млечните жлези в първите дни след раждането.
колонада - мн. колонади, ж. 1. Редица от колони, свързани с общ покрив, като част от представителна сграда. 2. Две успоредни редици от колони...
контраст - мн. контрасти, (два) контраста, м. 1. Рязка противоположност, голямо различие. 2. Различие и съотношение на светли и тъмни петна и...
коректор - мн. коректори, м. Специалист в издателство или в печатница, който чете набран текст и отбелязва печатните и правописните грешки в ...
коренист - корениста, коренисто, мн. коренисти, прил. Който има твърде много корени.
корупция - само ед. Продажност, поквареност на длъжностни лица. Корупцията цари и в най-високите кръгове на обществото.
костелив - костелива, костеливо, мн. костеливи, прил. 1. Който има много кости. Костелива риба. 2. Който има издадени, изпъкнали кости. Косте...
кралство - мн. кралства, ср. Държава начело с крал.
кадровик - мн. кадровици, м. Остар. Служител в учреждение, който се занимава с кадрите (назначения, уволнения и др.).
казионен - казионна, казионно, мн. казионни, прил. 1. Който е даден за ползване от държавата; служебен. Казионни дрехи. Казионна квартира. 2....
как-годе - неопр. нареч. — вж. -годе.
калвадос - само ед. Алкохолно питие, направено от ябълки.
камертон - мн. камертони, (два) камертона, м. Малък музикален уред, който издава чисти тонове с определена височина и служи за даване на тон.
канонада - мн. канонади, ж. 1. Продължителна артилерийска стрелба. Чуваше се канонадата на близкия фронт. 2. Прен. Силен, оглушителен шум (от...
кантонер - мн. кантонери, м. Пазач на железопътна линия или шосе.
карбонат - само ед. или карбонати само мн. Спец. В химията — сол/и на въглената киселина.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: