Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
фокусник - мн. фокусници, м. Човек, който прави фокуси.// прил. фокуснически, фокусническа, фокусническо, мн. фокуснически. // същ. фокусниче...
формуляр - мн. формуляри, (два) формуляра, м. Стандартен документ, бланка за попълване. Попълвам формуляра.
фриволен - фриволна, фриволно, мн. фриволни, прил. Който не е съвсем приличен; леконравен, лекомислен, повърхностен. Фриволен жест. Фриволен ...
художник - мн. художници, м. 1. Човек, който умее да рисува и професионално се занимава с рисуване; живописец. 2. Човек, който проявява творч...
хидролог - мн. хидролози, м. Специалист по хидрология. // прил. хидроложки, хидроложка, хидроложко, мн. хидроложки.
хиподрум - мн. хиподруми, (два) хиподрума, м. Специално пригодена площадка (стадион) за конни състезания.
хлевоуст - хлевоуста, хлевоусто, мн. хлевоусти, прил. Разг. Пренебр. Който говори много и без да се съобразява с другите; словоохотлив, цапна...
ходешком - нареч. С ходене; пешком.
хоризонт - мн. хоризонти, (два) хоризонта, м. 1. Само ед. Линия, докъдето стига погледът и в която се сливат земята и небето. Хоризонтът нико...
хороскоп - мн. хороскопи, (два) хороскопа, м. 1. Карта на разположението на небесните тела в часа на раждането на някого. Правя хороскоп. 2. ...
хотелиер - мн. хотелиери, м. Стопанин на хотел. // прил. хотелиерски, хотелиерска, хотелиерско, мн. хотелиерски. // същ. хотелиерство, ср.
хроничен - хронична, хронично, мн. хронични, прил. Който не се променя с времето или се повтаря циклично; траен, постоянен. Хронично заболява...
хуморист - мн. хумористи, м. 1. Автор на хумористични художествени произведения. 2. Човек, който умее забавно да разказва смешни неща, да се ...
ципокрил - ципокрила, ципокрило, мн. ципокрили, прил. • Ципокрили насекоми. Разред насекоми с две двойки ципести крила. Пчелите са ципокрили ...
цитрусов - цитрусова, цитрусово, мн. цитрусови, прил. Който се отнася до плодови растения включващи лимона, портокала, мандарината и др. Цитр...
цялостен - цялостна, цялостно, мн. цялостни. 1. Който обхваща всички части, единен. 2. Завършен, пълен.
чудовище - мн. чудовища. 1. Приказно-фантастично същество, което има необикновен вид и всява ужас. 2. Прен. Грозно, уродливо, ужасяващо живо...
червено- - Първа съставна част на сложни думи със значение червен, напр. червенобуз, червенокос, червенокрак и др.
чернозем - мн. черноземи, (два) чернозема. Плодородна почва с тъмен цвят в равнинни места. // прил. черноземен.
чернокож - чернокож, чернокожа, чернокожо, мн. чернокожи. прил. 1. Който има тъмна кожа или принадлежи към негърската раса. 2. Като същ. Чове...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: