Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
кардамон - само ед. Индийско тревисто растение, зърната на което се употребяват като лекарство или подправка.
картонче - мн. картончета, ср. Малък лист от картон, който може да дава някакво право или да има определена стойност. Картонче е номер. Карто...
карцином - мн. карциноми, (два) карцинома, м. Спец. В медицината — злокачествен тумор; рак.
каторжен - каторжна, каторжно, мн. каторжни, прил. 1. Който се отнася до каторга. Каторжен режим. 2. Който е като на каторга; тежък, непосиле...
киловолт - мн. киловолтове, (два) киловолта, м. Единица мярка за напрежение на електрическия ток, равна на хиляда волта.
килограм - мн. килограми, (два) килограма, м. Единица мярка за тежина, равна на хиляда грама. Купих пет килограма праскови.
кинескоп - мн. кинескопи, (два) кинескопа, м. Електроннолъчев прибор за възпроизвеждане на постъпващите сигнали в телевизор.
климато- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до климат, който е свързан с климат, напр. климатотерапия, климато...
кметство - мн. кметства, ср. 1. Само ед. Управление на община. 2. Сградата на това управление.
книгопис - само ед. Библиография.
книжовен - книжовна, книжовно, мн. книжовни, прил. 1. Който се отнася до писмено творчество, до книжнина. Книжовен център. Книжовно творчеств...
коалиция - мн. коалиции, ж. 1. Съюз на политически партии. 2. Съюз на държави, насочен против друга държава или държави. Влизам в коалиция. С...
кой-годе - коя-годе, кое-годе, мн. кои-годе, неопр. мест. — вж. годе.
кокалест - кокалеста, кокалесто, мн, кокалести, прил. Който е с едри и по-изпъкнали кости. Кокалеста жена. Кокалесто лице.
кокошкар - кокошкарят, кокошкаря, мн. кокошкари, м. Крадец на дребно. // прил. кокошкарски, кокошкарска, кокошкарско, мн. кокошкарски. Кокошк...
коксувам - коксуваш, несв.; какво. Обработвам каменни въглища, за да добия кокс.
коларски - коларска, коларско, мн. коларски, прил. 1. Който е свързан с колар или коларство. Коларски занаят. 2. Който е предназначен за коли...
колеблив - колеблива, колебливо, мн. колебливи, прил. 1. Който по характер е склонен към колебание в поведението си. Тя е много колеблива, тр...
колектив - мн. колективи, (два) колектива, м. Група лица с обща работа, занимание или с общи интереси. Университетски колектив. Авторски коле...
колектор - мн. колектори, м. 1. Лице, което събира, описва и пази образци от природонаучни обекти. 2. Спец. Главен канал, който събира и отве...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: