Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
просветя - просветиш, мин. св. просветих, мин. прич. просветил, св. — вж. просвещавам.
просвиря - просвириш, мин. св. просвирих, мин. прич. просвирил, св. — вж. просвирвам.
просеник - мн. просеници, (два) просеника, м. Специален хляб от царевично брашно (рядко от просо). // прил. просеничен, просеничена, просенич...
просешки - просешка, просешко, мн. просешки, прил. Просяшки.
проскубя - проскубеш, мин. св. проскубах, мин. прич. проскубал, св. — вж. проскубвам.
проследя - проследиш, мин. св. проследих, мин. прич. проследил, св. — вж. проследявам.
проспект - мн. проспекти, (два) проспекта, м. 1. Тезисна програма на някакво издание или предприятие. 2. Брошура с рекламен характер. 3. Спец...
противен - противна, противно, мн. противни, прил. 1. Насрещен, обратен, противоположен, съвършено различен. Противно становище. 2. Вражески....
противо- - Първа съставна част на думи със значение противодействащ, пречещ, напр. противобългарски, противовъздушен, противозачатъчен, проти...
протокол - мн. протоколи, (два) протокола, м. 1. Записки на събрание, заседание и др., които имат стойността на официален документ. Протоколи...
прототип - мн. прототипове, (два) прототипа, м. 1. Първообраз, първоначален образ. 2. Спец. Действително лице, което служи на писател за моде...
професия - мн. професии, ж. Основна трудова дейност при човека, за която се подготвя, квалифицира и с която се прехранва. По професия е учите...
професор - мн. професори, м. 1. Най-високото научно-преподавателско звание в университет и лицето, което го притежава. 2. Прен. Разг. Човек с...
профирен - профирна, профирно, мн. профирни, прил. Който има приятно кисел вкус.
проходим - проходима, проходимо, мн. проходими, прил. През който може да се преминава; достъпен за преминаване. // същ. проходимост, проходим...
процесор - мн. процесори, (два) процесора, м. Спец. Устройство в изчислителна машина, което извършва основните изчислителни операции.
прочистя - прочистиш, мин. св. прочистих, мин. прич. прочистил, св. — вж. прочиствам.
прочитен - прочитна, прочитно, мн. прочитни, прил. Който е за прочит. Прочитна литература.
пряпорец - мн. пряпорци, (два) пряпореца, м. Остар. Знаме.
психолог - мн. психолози, м. 1. Специалист по психология. 2. Прен. Разг. Познавач на човешката душа, проникновен човек. Добър психолог.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: