Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
геодезия - само ед.Наука за измерването, изобразяването и картографирането на земни площи.// прил. геодезичен, геодезична, геодезично, мн. ге...
геология - само ед.Наука за строежа, състава и историята на земната кора, за методите на търсене на полезни изкопаеми.// прил. геологичен, ге...
героичен - героична, героично, мн. героични, прил.1. Който проявява героизъм.2. Който е изпълнен с героизъм. Героична борба.
глухоням - глухоняма, глухонямо, мн. глухонеми, прил.Който е лишен от слух и от способност да говори.
гнусотия - мн. гнусотии, ж.Обикн. мн. Гнусни прояви, думи и изрази. Говори гнусотии.
годеници - само мн.Младеж и девойка, които са се сгодили един за друг.
годишник - мн. годишници, (два) годишника, м.Сборник с научни трудове, който излиза един път всяка година. Годишник на университета.
горделив - горделива, горделиво, мн. горделиви, прил.Надменен, високомерен, надут, важен. Горделива жена. Горделив поглед.// същ. горделивост...
гороцвет - мн. гороцвети, (два) гороцвета, м.Диал. Общо название на някои горски цветя: момина сълза, иглика.
господин - мн. господа, зват. господине, м.1. За назоваване на който и да е непознат мъж или на мъж, чието име говорещият не знае. Кой е онзи...
гостенин - мн. гости, м.Разг. Гост.
гредоред - мн. гредореди, (два) гредореда, м.Хоризонтален ред от греди, обикн. за основа на таван на стая.
греховен - греховна, греховно, мн. греховни, прил.1. Който има грехове; грешен. Греховен свят.2. Който подбужда към грях. Греховни мисли.// с...
грижовен - грижовна, грижовно, мн. грижовни, прил.Грижлив. Грижовна майка.// същ. грижовност, грижовността, ж.
гробовен - гробовна, гробовно, мн. гробовни, прил.Гробен (във 2 знач.), мъртвешки. Гробовна физиономия.
грозотия - мн. грозотии, ж. и м.Разг. Пренебр. Много грозен човек. Голям грозотия. Голяма грозотия.
георгики - (по гр. georgike (techne) 'земеделие')Литер. Стихове, възпяващи селския живот.
геохимия - (по гео- + химия)Наука за химическия състав и процеси на Земята.
гипсолит - (по гр. gypsos 'гипс' + lithos 'камък')Строит. Смес от гипс с минерални или органични вещества, от която се пр...
гликоген - (нем. Glykogen по гр. glykys 'сладък' + -ген)Биохим. Полизахарид, складиран главно в черния дроб като енергиен запас.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: