Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
астролаб - (срвеклат. astrolabium по гр. astrolabos)Астрон. Стар уред за определяне височината на небесните тела и за навигационни цели.
асфиксия - (нлат. asphyxia от гр. asphyxia по а- + sphyxis 'пулсация, пулс') Мед.1. Липса на пулс.2. Задушаване.
атомизъм - и атомистика (фр. atomisme, англ. atomism, нем. Atomistik)Филос. Механично-материалистично учение, възникнало в др. Гърция (Демокр...
атонален - (нем. atonal по а- + гр. tonos 'тон')Муз. Без определен такт; нехармоничен.
атоничен - и атонически (фр. atonique по гр. atonos 'отслабнал, отпуснат')1. Мед. Отпуснат, без тонус (за орган).2. Фон. Неударен.
афилирам - (фр. affilier от срвеклат. affilio 'осиновявам')1. Юр. Осиновявам.2. Прен. Приемам за член в дружество, присъединявам.
Афродита - (гр. Aphrodite)1. Мит. Гръцка богиня на любовта и красотата, Венера в древно-римската митология.2. Прен. Красива жена.
ашкенази - (евр. aschkenasim, мн. от aschkenas 'немец, немски евреин')Ист. Название на евреите в Централна и Източна Европа (севере...
багрилен - багрилна, багрилно, мн. багрилни, прил.Който багри, който е предназначен да багри. Багрилни вещества. Багрилен цех.
баджанак - мн. баджанаци, м.Всеки един от съпрузите на сестри по отношение на другия.
барманка - мн. барманки, ж.Жена барман.
батакчия - мн. батакчии, м.Разг. Човек, който умишлено не връща дълговете си; измамник.
безкасов - безкасова, безкасово, мн. безкасови, прил.При който не се използват пари в брой. Безкасово плащане.
беловлас - беловласа, беловласо, мн. беловласи, прил.Белокос.
бабинден - Народен празник през януари на бабите, а сега и на акушерките.
багажник - мн. багажници, (два) багажника.Приспособление за поставяне на багаж в/на превозно средство.
багерист - мн. багеристи.Работник, чиято професия е да управлява багер.
багня се - багниш се, багних се, багнил се.Диал. Агня се.
базилика - мн. базилики.1. Истор. В древния Рим - правоъгълно здание за седалище на съд.2. Християнски храм в правоъгълна форма с множество к...
бакалски - бакалска, бакалско, мн. бакалски.Който се отнася до бакалин или бакалия.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: