Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
амбасада - (фр. ambassade)Дипл. Чуждо представителство, посолство.
амброзия - (лат. ambrosia от гр. ambrosia 'безсмъртие')1. В гръцката митология - храната на боговете, която заедно с питието нектар...
аменорея - (нлат. amenorrhaea по а- + гр. men 'месец' + гео 'тека')Мед. Отсъствие на менструация при жена.
америрам - (фр. amerrir)Мор. Кацам върху вода (за хидроплан и др.).
америций - (нлат. ameritium по собств. America 'Америка')Хим. Радиоактивен елемент от групата на актинидите, зн. Am, пор. н. 95, до...
амигдала - (нлат. amygdala по гр. amygdale 'бадем')Анат. Сливица.
анаболик - (англ. anabolic))Фарм. Хормонален препарат с ефект на допинг.
анагогия - и анагога (гр. anagoge 'отвеждане нагоре' по ана- + ago 'водя') Рел.1. мн. Ист. В др. Гърция - празненства в ч...
анаграма - (лат. anagramma по ана- + гр. gramma 'буква')Грам. Дума или израз, получени чрез разместване на сричките на друга дума и...
анаконда - (исп. anaconda от тамилски anaik-konda)Зоол. Голяма южноамериканска водна змия от семейството на боата, достигаща 7 до 9 м. Eunect...
анахорет - (клат. anachoreta но гр. anachoretes)Книж. Отшелник, пустинник.
англикан - (лат. anglicanus от anglicus 'английски')Рел. Мирянин, който принадлежи към англиканската църква.// Прил. англикански. -...
андроген - (нлат. androgenum по гр. aner, -dros 'мъж' + -ген)Биол. Вещество, действащо като мъжки полов хормон.
андрогин - (лат. androgynus от гр. aner, -dros 'мъж' + gyne 'жена')Биол. Организъм с признаци на двата пола; хермафродит....
анкилоза - (нлат. ankylosis по гр. ankylos 'крив')Мед. Неподвижност на става поради срастване на ставните повърхности.
антибриз - (по анти- + фр. brise 'ветрец, бриз')Мор. Вятър, духащ от брега към морето, на известна височина, поради по-ниското наля...
антигени - (нлат. antigena по анти-+ гр. genes 'произлязъл')Биохим. Вещества, главно белтъчни, които, вкарани в организма, предизви...
антипапа - (по анти- + лат. papa 'папа')Ист. Папа, избран в противовес на законния папа.
антифриз - (англ. antifreeze по анти- + freeze 'замръзвам')1. Хим. Вещество, което понижава точката на замръзване на водата, напр. ...
антрекот - (фр. entrecote)Кул. Печено говеждо месо, отрязано между две ребра.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: