Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
навъртам - навърташ, несв. и навъртя, св. 1. Навивам, завивам. 2. Разг. Изминавам. Навъртях 100 километра. — навъртам се/навъртя се. Стоя бли...
навършея - навършееш, мин. св. навършах, мин. прич. навършал, св. — вж. навършавам.
навъсвам - навъсваш, несв. и навъся, св.; какво. Намръщвам. Навъсвам вежди. — навъсвам се/ навъся се. Заставам с намръщено лице. Много си се ...
нагръдки - само мн. Украса за предната част на дрехи, шита с разноцветни конци.
нагълтам - нагълташ, св. — вж. нагълтвам.
надзърна - надзърнеш, мин. св. надзърнах, мин. прич. надзърнал, св. — вж. надзървам.
надлъжен - надлъжна, надлъжно, мн. надлъжни, прил. Който е по дългата страна. Надлъжно сечение.
надъхвам - надъхваш, несв. и надъхам, св. 1. Какво. Дъхам върху нещо. 2. Прен. Кого. Внушавам, настройвам, влияя, подстрекавам.
нажънвам - нажънваш, несв. и нажъна, св. Жъна определено количество от нещо. — нажънвам се/ нажъна се. Жъна до пълно насищане.
назъбвам - назъбваш, несв. и назъбя, св.; какво. Правя зъбци върху нещо, правя неравен. Назъбих ножицата.
накъдето - нареч. и съюз. Към което място, в каквато посока. Тръгвам, накъдето кажеш.
накъдрям - накъдряш, несв. и накъдря, св; какво. Правя нещо да стане къдраво, на вълни. Накъдрих косата си.
накълцам - накълцаш, св. — вж. накълцвам.
накърмям - накърмяш, несв. и накърмя, св. 1. Кого. Кърмя дете до пълното му насищане. Накърмих бебето. 2. Какво. Храня животни до насищането ...
накърнен - накърнена, накърнено, мн. накърнени, прил. Който не е цял; с нарушена цялост, засегнат. Накърнена цялост. Накърнено достойнство.
накъсвам - накъсваш, несв. и накъсам, св.; какво. 1. Късам нещо (цветя или плодове) в достатъчно количество. Накъсах цветя за мама. 2. Късам ...
намръщен - намръщена, намръщено, мн. намръщени, прил. 1. Който е със сърдит, недоволен израз на лицето; навъсен, намусен. Намръщена баба. 2. ...
намъквам - намъкваш, несв. и намъкна, св.; какво. Разг. 1. Мъкна нещо в голямо количество; надовличам. 2. Обличам или обувам нещо. Намъкна па...
наникъде - нареч. В нито една посока. Не пътувам наникъде.
нанякъде - нареч. В каква да е посока, в неопределена или неизвестна посока. Искам да замина нанякъде.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: