Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
гофрирам - (фр. gaufrer) Техн.1. Нагъвам вълнообразно ламарина, картон и др.2. Отпечатвам релефни фигури на плат, кожа и др.
граматом - (по грам + атом)Хим. Толкова грама от даден химически елемент, колкото е неговото атомно тегло.
гренадир - (нем. Grenadier от фр. grenadier)1. Ист. Пехотинец, който хвърлял ръчни гранати.2. Воен. Войник от елитна пехотна част.// прил. гр...
гризетка - (фр. grisette 'облечена в сиво платно')1. Тип бедна млада градска жена от миналото, обикн. модистка, с леки нрави.2. Пре...
даденост - дадеността, мн. дaдености, ж. Това, което съществува, налично е; обективна действителност. Природни дадености.
далавера - мн. далавери, ж. Разг. Непочтена, нечиста сделка. Занимава се с някакви тъмни далавери.
дамоклев - дамоклева, дамоклево, мн. дамоклеви, прил. • Дамоклев меч. Непосредствена, надвиснала голяма опасност.
двигател - двигателят, двигателя, мн. двигатели, (два) двигателя, м. 1. Машина, която превръща някакъв вид енергия в механическа работа, прив...
действам - действаш, несв. 1. Върша някакво действие. Ръцете ми действат автоматично. 2. Проявявам се по определен начин; постъпвам. Действаш...
дециграм - мн. дециграмове, (два) дециграма, м. Единица за тегло, равна на една десета част от грама.
джанабет - мн. джанабети, м. Зъл човек, проклет човек.
дизайнер - мн. дизайнери, м. Специалист по дизайн.
диктовка - мн. диктовки, ж. 1. Произнасяне на думи или текст с цел слушащият да ги запише. 2. Начин на обучение в правописни навици чрез писа...
довеждам - довеждаш, несв. и доведа, св. 1. Кого/какво. Водя при говорещото лице, при лицето на което се говори или при лицето, за което се г...
довтасам - довтасаш, св. - вж. довтасвам.
дознание - мн. дознания, ср. Спец. В правото - предварително разследване на престъпление преди следствието, както и документът, който го отра...
доставка - мн. доставки, ж. 1. Доставяне. Доставката на храна се забави. 2. Доставените стоки, продукти.
дофтасам - дофтасаш, св. - вж. дофтасвам.
дочаквам - дочакваш, несв. и дочакам, св. 1. Какво. Чакам до края на някакво действие или до настъпването на определен момент. Дочаках сватба...
драконов - драконова, драконово, мн. драконови, прил. 1. Който се отнася до дракон; драконски. 2. Драконовски.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: