Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
мастилен - мастилена, мастилено, мн. мастилени, прил. 1. Който е получен от мастило. Мастилено петно. 2. Който е с цвят на мастило; тъмновиол...
материал - мн. материали, (два) материала, м. 1. Вещества или предмети, от които се произвежда нещо; суровини. Строителен материал. 2. Това, ...
маузерка - мн. маузерки, ж. Вид бойна пушка.
махленец - мн. махленци, м. Махаленец.
махленка - мн. махаленки, ж. Махаленка.
махмудия - мн. махмудии, ж. Истор. Стара турска жълтица от времето на Махмуд II.
машинист - мн. машинисти, м. 1. Лице, чиято професия е да управлява локомотив. 2. Работник, който управлява машина, уредба.
медицина - само ед. Съвкупност от науки за болестите, лекуването на човека и животните и предпазването им от заболявания. // прил. медицински...
медникар - медникарят, медникаря, мн. медникари, м. Човек, чийто занаят е да изработва медни съдове. // прил. медникарски, медникарска, медни...
мелничар - мелничарят, мелничаря, мн. мелничари, м. Човек, който притежава мелница или работи в нея. // прил. мелничарски, мелничарска, мелни...
мембрана - мн. мембрани, ж. 1. Еластична пластинка, способна да трепти. 2. Спец. Ципа, тънка кожа. 3. Спец. Тънка ципа в ухото, която приема ...
мераклия - мн. мераклии, м. Разг. Човек, който има мерак за нещо. // прил. мераклийски, мераклийска, мераклийско, мн. мераклийски.
мерзавка - мн. мерзавки, ж. Жена мерзавец.
меридиан - мн. меридиани, (два) меридиана, м. Въображаема кръгова линия, която пресича перпендикулярно екватора, като преминава през двата по...
месеница - мн. месеници, ж. Тестено изделие от тънки кори, вид баница; тутманик.
месечина - само ед. Луна, месец. Кръглолика месечина. // същ. умал. месечинка, мн. месечинки, ж. • Ще видя нещо на месечина. Разг. Никога ня...
металург - мн. металурзи, м. Специалист по металургия.
метатеза - мн. метатези, ж. Спец. Разместване на звуковете в дадена дума за по-лесен изговор.
метларка - мн. метларки, ж. Жена метлар.
механика - само ед. Спец. 1. Дял от физиката, който изучава движението на телата и причините за движението. 2. Отрасъл на техниката, който се...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: