Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
алогичен - алогична, алогично, мн. алогични.Който е лишен от логика; нелогичен, безсмислен, объркан.// същ. алогичност, алогичността.
алпинист - мн. алпинисти.Лице, което се занимава с алпинизъм; планинар.
алуминий - алуминият, алуминия.Химически елемент - сребристобял лек метал.// прил. алуминиев, алуминиева, алуминиево, мн. алуминиеви.
амазонка - мн. амазонки.Жена ездачка, облечена в специален костюм.
амнистия - мн. амнистии.Законодателен акт за пълно или частично помилване на осъдени лица; опрощаване.
амуниция - мн. амуниции.Екипировка на военен (без оръжия и дрехи); снаряжение.// прил. амуниционен, амуниционна, амуниционно, мн. амуниционни...
аналогия - мн. аналогии.Сходство, подобие между предмети. Правя аналогия.
анатомия - само ед.1. Наука за строежа на организмите.2. Строеж на орган или организъм.//прил. анатомичен.// прил. анатомически.
англофоб - мн. англофоби.Противник на Англия, на нейната политика, култура, бит и обичаи.
ангорски - ангорска, ангорско, мн. ангорски.Само в съчетание с названия на някои животни, чиято порода се отличава с мека и дълга козина.
анемичен - анемична, анемично, мн. анемични.1. Който се отнася до анемия.2. Прен. Слаб, безжизнен, блед.// същ. анемичност, анемичността.
анимация - мн. анимации.1. Вид изкуство, което се занимава с теорията и практиката на рисуваните филми.2. Съвкупност от рисунките в един рису...
анимизъм - само ед.Първобитно вярване в съществуването на душа у всеки предмет. // прил. анимистичен, анимистична, анимистично, мн. анимистич...
анкетьор - мн. анкетьори.Лице, което прави анкета.
аномалия - мн. аномалии.Отклонение от нормалното; закономерното.// прил. аномален, аномална, аномално, мн. аномални.
анонимен - анонимна, анонимно, мн. анонимни.1. Който е без името на автора; неподписан. Анонимно писмо.2. Който е скрит под лъжливо име.// съ...
анотация - мн. анотации.Кратко изложение на съдържанието на книга, статия и под.
ансамбъл - мн. ансамбли, (два) ансамбъла.1. Съгласуваност, стройност между частите на едно цяло.2. Музикален, артистичен или спортен колектив...
антиквар - антикварят, антикваря, мн. антиквари.1. Търговец на антики.2. Продавач на стари предмети (книги, картини и др.), които не са изгуб...
антилопа - мн. антилопи.Подобно на сърна африканско животно.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: