Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
петровка - мн. петровки, ж. Разг. Ябълка, която зрее около Петровден, и нейните плодове.
печалбар - печалбарят, печалбаря, мн. печалбари, м. 1. Остар. Гурбетчия. 2. Човек, който има голяма печалба или се стреми към печалба.
пикантен - пикантна, пикантно, мн. пикантни, прил. 1. Който въздейства приятно и възбуждащо върху обонянието и вкуса. Пикантни ястия. 2. Инте...
пионерка - мн. пионерки, ж. Жена пионер (в 1 и 3 знач.).
пирамида - мн. пирамиди, ж. 1. Спец. Многостенно геометрическо тяло, чиято основа е многоъгълник, а стените — триъгълници с общ връх. 2. Каме...
плакатен - плакатна, плакатно, мн. плакатни, прил. 1. Който се отнася до плакат. Плакатна живопис. 2. Прен. Неизразителен, сух, шаблонен. Пла...
пламенен - пламенна, пламенно, мн. пламенни, прил. 1. Ярък, светъл, горящ. Пламенен поглед. 2. Прен. Много силен, страстен, буен. Пламенна лю...
пламенея - пламенееш, мин. св. пламенях, мин. прич. пламенял, несв. 1. Светя, горя. Искрите пламенеят. 2. Прен. Светя като пламък. Небето пла...
планинар - планинарят, планинаря, мн. планинари, м. Турист, който обича да ходи в планината. // прил. планинарски, планинарска, планинарско, ...
планирам - планираш, несв. и св.; какво. Съставям план. Планирам сграда. Планирам малка екскурзия.
планктон - само ед. Дребни растителни и животински организми, които живеят в морските и океанските дълбочини, пренасят се от теченията и се и...
плановик - мн. плановици, м. Служител, който съставя планове в учреждение.
планувам - плануваш, несв. Планирам.
пласирам - пласираш, несв. и св. 1. Какво. Разпространявам, разпродавам. 2. Влагам, поставям на място. — пласирам се. 1. Разпродавам се. Книг...
пласмент - само ед. Разпространение, разпродажба. // прил. пласментен, пласментна, пласментно, мн. пласментни.
пластика - мн. пластики, ж. 1. Само ед. Съвкупност от изкуства, създаващи обемни фигури. 2. Само ед. Изкуство за ритмични, плавни и грациозни...
пластрон - мн. пластрони, (два) пластрона, м. 1. Колосана нагръдна част на мъжка риза, носена под фрак, смокинг или деколтирана жилетка. 2. П...
платнище - мн. платнища, ср. Голям четириъгълен платнен къс от непромокаем материал, който се използва за покриване, за палатки. Под платнище...
плацента - мн. плаценти, ж. Спец. В анатомията — временен орган, който се развива у бременните жени и у висшите бозайници за изхранване на за...
плачевен - плачевна, плачевно, мн. плачевни, прил. 1. В който се съдържа плач; жален. Плачевен глас. 2. Прен. Който буди съжаление; бедствен....
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: