Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
дреболия - мн. дреболии, ж. 1. Нещо незначително, несъществено, малко. В чекмеджето имаше всякакви дреболии. Този успех е дреболия в сравнени...
другояче - нареч. По друг, различен начин; иначе, инак.
духовник - мн. духовници, м. Църковен служител; свещенослужител. // прил. духовнически, духовническа, духовническо, мн. духовнически.
ендоскоп - мн. ендоскопи, (два) ендоскопа, м. Уред за вътрешно изследване органите на човека (стомах, хранопровод, пикочен мехур и др.).
еволюция - само ед. Процес на постепенно непрекъснато изменение, развитие. Еволюция на животинските видове. И аз претърпях еволюция. // прил....
единство - само ед. 1. Общност, пълно сходство. Единство на възгледите. 2. Цялостност, сплотеност. Стилно единство. Живеем в единство. 3. Вза...
езиковед - мн. езиковеди, м. Учен, специалист по езикознание. // прил. езиковедски, езиковедска, езиковедско, мн. езиковедски. Езиковедски по...
екология - само ед. Наука за взаимоотношенията на организмите помежду им и с околната среда. // прил. екологичен, екологична, екологично, мн...
електро- - Първа съставна част на сложни думи със значение електрически, напр. електродвигател, електроенергия, електроизмервателен, електрои...
електрод - мн. електроди, (два) електрода, м. Спец. Проводник, от който или към който тече електрически ток при електролиза, електрическа дъг...
електрон - мн. електрони, (два) електрона, м. Спец. Елементарна частица с най-малък отрицателен електрически заряд и най-малка маса.// прил. ...
елипсоид - мн. елипсоиди, (два) елипсоида, м. Спец. В математиката — геометрично тяло, което се получава при въртене на елипса около една от ...
емирство - мн. емирства, ср. Владение на емир.
ерогенен - ерогенна, ерогенно, мн. ерогенни, прил. Който предизвиква полово възбуждане. Ерогенни зони.
естество - само ед. Самата същност; това, което е присъщо на нещата.
етология - само ед. Спец. Раздел от зоологията, който изучава поведението на животните в естествени условия.
ефрейтор - мн. ефрейтори, м. Спец. В армията — войнишко звание, първото след редник, а също лице, което има това звание. // прил. ефрейторски...
живовляк - само ед. Тревисто растение с изпъкнали жилки по стъблото и листата, някои видове на което са лечебни.
жонгльор - мн. жонгльори, м. 1. Цирков артист, който се занимава с жонглиране. 2. Прен. Човек, който изкусно борави с думи, факти и под., за ...
зверство - мн. зверства, ср. 1. Обикн. мн. Жестока постъпка; жестокост. Зверствата на турци-тс. Зверствата над населението. 2. Само ед. Харак...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: