Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
просфора - само ед. Спец. Малък ритуален хляб, използван в църквата като символ на безкръвната жертва.
протегна - протегнеш, мин. св. протегнах, мин. прич. протегнал, св. — вж. протягам.
протичам - протичаш, несв. и протека, св. 1. За река, воден поток — тека през някакво пространство. Реката протича през полето. 2. Започвам д...
протягам - протягаш, несв. и протегна, св.; какво. Простирам, изпъвам напред. Протягам ръце. — протягам се/протегна се. 1. Разкършвам, разтяг...
проучвам - проучваш, несв. и проуча, св.; какво/ кого. Изучавам от всички страни; изследвам. Проучвам теория. Проучвам я.
прохлада - само ед. Приятна хладина.// прил. прохладен, прохладна, прохладно, мн. прохладни. Прохладна вечер.
прохладя - прохладиш, мин. св. прохладих, мин. прич. прохладил, св. — вж. прохлаждам.
прочитам - прочитам, несв. и прочета, св. 1. Какво. Чета нещо написано или напечатано от начало до край; изчитам. Прочетох книгата. Прочетох ...
прошарен - прошарена, прошарено, мн. прошарени, прил. 1. Който е с различни цветове; изпъстрен. 2. За коса и др. под. — примесен с бели коси....
прошепна - прошепнеш, мин. св. прошепнах, мин. прич. прошепнал, св. — вж. прошепвам.
прощален - прощална, прощално, мн. прощални, прил. Който е свързан с прощаване, със сбогуване. Прощални думи.
прояждам - прояждаш, несв. и проям, св.; какво. 1. Започвам да ям за първи път или след дълго прекъсване. Прояде месо. 2. Правя отвор в нещо ...
психопат - мн. психопати, м. Човек с болна психика.
псовисам - псовисаш, св. — вж. псовисвам.
пудриера - мн. пудриери, ж. Кутийка за пудра.
пулпирам - пулпираш, несв. и св. Правя плодове на пулп.
пулсация - само ед. Пулсиране.
пулсирам - пулсираш, несв. и се. 1. За сърце, артерия — бия, туптя. 2. Прен. Излъчвам, съществувам, има ме. Пулсира живот.
пунтирам - пунтираш, несв. и св.; кого. Имитирам, подражавам с цел да предизвикам смях.
пургатив - само ед. Спец. Очистително лечебно средство. // прил. пургативен, пургативна, пургативно, мн. пургативни.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: