Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
търгувам - търгуваш, несв. 1. Занимавам се с търговия. Търгувам със злато. 2. Прен. Продавам, отстъпвам, жертвам нещо свято, ценно с користни...
търкалям - търкаляш, несв. и търколя, се.; какво. Движа нещо, като го превъртам. Търкалям топка сняг. — търкалям се/търколя се. 1. Движа се, ...
търкулна - търкулнеш, мин. св. търкулнах, мин. прич. търкулнал, св. — вж. търкулвам.
търнокоп - мн. търнокопи, (два) търнокопа, м. Диал. Сечиво със заострен край за копаене на твърда или обрасла почва; кирка.
търпение - само ед. 1. Способност да се търпи. Имайте малко търпение. Губя търпение. 2. Настойчивост, упоритост при работа. С търпение и труд...
увълчвам - увълчваш, несв. и увълча, св.; кого. Правя да стане алчен, озверен. Парите увълчват човека. — увълчвам се/увълча се. Ставам алчен,...
увързвам - увързваш, несв. и увържа, св.; кого/какво. Връзвам от всички страни; усуквам с връв, въже. Увързали го целия и го ограбили. Пакетъ...
ултракъс - ултракъса, ултракъсо, мн. ултракъси, прил. • Ултракъси вълни. Радиовълни с дължина от 1 до 10 м.
упадъчен - упадъчна, упадъчно, мн. упадъчни, прил. Който е разложителен, деморализиращ. Упадъчна литература.
утопизъм - само ед. Мечта за невъзможното.
утъпквам - утъпкваш, несв. и утъпча, св.; какво. С тъпкане правя да стане сбит, равен. Утъпквам снега. // прил. утъпкан, утъпкана, утъпкано, ...
фърфалак - мн. фърфалаци, (два) фърфалака, м. Разг. 1. Пумпал. 2. Прен. Подвижно малко дете.
хвърчило - мн. хвърчила, ср. Детска играчка - летяща във въздуха рамка с прикрепена хартия, управлявана с въженце или връв от земята.
хепънинг - мн. хепънинги, (два) хепънинга, м. 1. Драматическо представление, което се състои от не свързани помежду си епизоди, често с участ...
хързулна - хързулнеш, мин. св. хързулнах, мин. прич. хързулнал, св. - вж. хързулвам.
хвръквам - хвръкваш, несв. и хвръкна, св. 1. Започвам да летя; излитам, политам. Птичето хвръкна. 2. Прен. Насочвам се устремено към нещо; по...
хълцукам - хълцукаш, несв. Разг. Хълцам.
хълцукна - хълцукнеш, мин. св. хълцукнах, мин. прич. хълцукнал, св. — вж. хълцуквам.
цилиндър - мн. цилиндри, (два) цилиндъра, м. 1. Геометрично тяло, получено при въртене на правоъгълник около едната му страна като ос. 2. Пре...
чакълест - чакълеста, чакълесто, мн. чакълести, прил. Който има много чакъл. Чакълесто речно корито.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: