Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
извеждам - извеждаш, несв. и изведа, св. 1. Кого/ какво. Водя навън или в някаква посока. Извеждам от стаята. Извеждам от квартала. Извеждам ...
извиквам - извикваш, несв. и извикам, св. 1. Издавам кратък вик или кратка реплика с висок глас. В тишината извика кратко птица. Здравей! — и...
извличам - извличаш, несв. и извлека, св. 1. Кого/ какво. Измъквам или извеждам с влачене. Извлякох дървото на върха. Извлякоха го от кръчмат...
извозвам - извозваш, несв. и извозя, св. 1. Какво/ кого. Превозвам докрай. 2. Превозвам. 3. Прен. Пренебр. Кого. Измамвам. Извозиха ме да чак...
извозвач - мн. извозвачи. Човек, който извозва товари.
извоювам - извоюваш, св.; какво. Придобивам с бой, с борба или с труд, усилия. Борят се, за да извоюват свободата си. Извоювах назначението с...
извра се - извреш се, мин. св. изврях се, мин. прич. изврял се, св. — вж. извирам се.
извратен - извратена, извратено, мн. извратени, прил. 1. Който е физиологично и нравствено противоестествен. Извратен човек. Извратени чувств...
извръщам - извръщаш, несв. и извърна, св.; какво. 1. Обръщам, извивам, извъртам, обикн. част от тялото си. Извърна главата си към него. Извръ...
изврякам - изврякаш, св. — вж. извряквам.
извъртам - извърташ, несв. и извъртя,, св. 1. Какво/кого. Извръщам, завъртам. Извъртя глава надясно. Извъртам очи. 2. Какво. Огъвам, свивам в...
изгазвам - изгазваш, несв. и изгазя, св.; какво. 1. С газене преминавам през вода, кал, сняг, през река и под. С голям труд изгазих дълбоката...
изгасвам - изгасваш, несв. и изгасна, св. 1. За огън, пламък, печка — преставам да горя. 2. Прен. За слънце, звезди, ден — залязвам, престава...
изгладня - изгладниш, мин. св. изгладних, мин. прич. изгладнил, св. — вж. изгладнявам.
изгледам - изгледаш, св. — вж. изглеждам.
изгнание - само ед. 1. Прогонване от родна страна или роден край, обикн. по политически причини; изселване. Живея в изгнание две години. 2. Д...
изгнаник - мн. изгнаници, м. Човек, който е в изгнание. // прил. изгнанически, изгнаническа, изгнаническо, мн. изгнанически.
изгнивам - изгниваш, несв. и изгния, св. 1. Ставам гнил. Всички ябълки изгнили. 2. Прен. Съсипвам здравето си поради лоши условия (в затвор, ...
изгонвам - изгонваш, несв. и изгоня, св. 1. Кого) какво. Принуждавам да се махне отнякъде. Изгоних кучето на улицата. Изгоних я от къщи. 2. Р...
изгубвам - изгубваш, несв. и изгубя, св.; какво/кого. Губя (в 1, 2, 3, 4 и 5 знач.). Изгубих си парите. Изгубих на карти. — изгубвам се/изгуб...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: