Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
величина - мн. величини, ж.1. Спец. Това, което може да се измери, изчисли. Променлива величина.2. Духовна стойност, значимост. Той е от евро...
венчавам - венчаваш, венчая.1. Извършвам църковен обред при сключване на брак. Кой свещеник ви венча?2. Разг. Участвам във венчавка като кум....
венчавка - мн. венчавки, ж.Църковен обред при сключване на брак.// прил. венчален, венчална, венчално, мн. венчални. Венчален пръстен. Венчал...
вербален - вербална, вербално, мн. вербални.1. Словесен.2. Спец. В езикознанието — глаголен.• Вербална нота. Спец. Писмено обръщение на дипло...
вербувам - вербуваш.Привличам за участие в дейност, организация.
вертикал - мн. вертикали, (два) вертикала.Права отвесна линия.// прил. вертикален.
весна се - веснеш се, веснах се, веснал се.Вясна се.
вехтошар - вехтошарят, вехтошаря, мн. вехтошари.1. Търговец ни стари, износенн дрехи, предмети.2. Пренебр. Лошо облечен, беден човек, който с...
вибратор - мн. вибратори, (два) вибратора.Утройство или уред за предизвикване на механични трептения.// прил. вибраторен.
вибрация - мн. вибрации, ж.Трептене с голяма честота. Подложен на силни вибрации.// прил. вибрационен.
вибрирам - вибрираш, несв. и св.1. Произвеждам вибрации.2. Изпитвам вибрация, трептя.3. Какво. Уплътнявам с вибратор. Вибрирам бетон.
вивариум - мн. вивариуми, (два) вивариума.Помещение или съд за отглеждане на диви животни в условия, имитиращи естествените.
виделина - само ед. Остар.Светлина.
визуален - визуална, визуално, мн. визуални, прил.Който се извършва със зрението или е предназначен за гледане. Визуални средства.// нареч. в...
виканица - мн. виканици, ж.Разг. Крясък, глъчка, врява, гюрултия. Какви са тия виканици?
винтовка - мн. винтовки, ж.Лека пушка с винтов нарез на цевта.
виолетка - мн. виолетки, ж.Горска теменужка.
вироглав - вироглава, вироглаво, мн. вироглави, прил.Разг. Непокорен, непослушен, своенравен. Вироглав човек.
височина - мн. височини, ж.1. Качество на висок (в 1 и 2 знач.).2. Възвишение, хълм. Зад оная височина е селото.3. Спец. В геометрията — перп...
витиеват - витиевата, витиевато, мн. витиевати, прил.За думи, изрази — усложнен, претрупан, неестествен; усукан.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: