Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
биоритми - само мн.Спец. Циклични колебания на интензитета и характера на биологичните процеси и явления в живия организъм.
блудство - мн. блудства, ср.Разврат, поквара; полово извращение.
бобиньор - мн. бобиньори. м.Работник, който изработва бобини.
богослов - мн. богослови, м.Специалист по богословие.// прил. богословски, богословска, богословско, мн. богословски. Богословски факултет.
божество - мн. божества, ср.Бог (в 1 знач.).
болезнен - болезнена, болезнено, мн. болезнени. прил.1. Който изразява или предизвиква болка, страдание. Болезнен вид. Болезнена инжекция.2. ...
борчески - борческа, борческо, мн. борчески, м.Който се отнася до борба; борбен.
бродерия - мн. бродерии.Ръчно или машинно направена украса върху плат; везба.
брожение - мн. брожения.Обществено недоволство, вълнение.
броунинг - мн. броунинги, (два) броунинга.Вид автоматичен пистолет.
буколики - само мн.1. Истор. В античната поезия - произведения, в които идеализирано се описва пастирският и селският бит в лоното на природа...
булдозер - мн. булдозери, (два) булдозера.Верижен трактор със специално гребло отпред за почистване и подравняване на пътища и терени.
бунтовен - бунтовна, бунтовно, мн. бунтовни.Който подтиква към бунт (в 1 знач.).
белфльор - (фр. belle-fleur)Бот. Сорт ябълка с трайни жълтозелени плодове.
биотомия - (по био- + гр. tome 'рязане')Мед. Разрязване на жив организъм с научна цел.
биохимия - (по био- + химия)Наука за химическия състав на живите организми и извършващите се в тях химични процеси.
вещество - мн. вещества, ср.Това, от което се състоят предметите.• Сиво вещество. Спец. В биологията - мозък.
вносител - вносителят, вносителя, мн. вносители, м.1. Човек, който внася пари в банка.2. Този, който внася стоки от чужбина.3. Този, който вн...
водосток - мн. водостоци, (два) водостока, м.Тръбно съоръжение за отвеждане на стичаща се вода.// прил. водосточен, водосточна, водосточно, м...
ведомост - ведомостта, мн. ведомости.Списък с имена; сведение с данни.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: