Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
декември - неизм. Последният дванадесети месец от календарната година. // прил. декемврийски, декемврийска, декемврийско, мн. декемврийски.
декстрин - само ед. Спец. Съдържащ скорбяла продукт, който се употребява като лепило. // прил. декстринов, декстринова, декстриново, мн. декс...
дембелин - мн. дембели, м. Разг. Дембел.
деменция - само ед. Спец. В медицината — упадък на интелекта поради заболяване на мозъка; слабоумие, оглупяване. Старческа деменция.
депресия - мн. депресии, ж. 1. Спец. В медицината — болестно състояние на душевна потиснатост; угнетено психическо състояние. 2. Спец. В геол...
десетник - мн. десетници, м. Истор. Ръководител на войскова, работна или организационна група от десет души.
детектив - мн. детективи, м. 1. Таен агент в полицията, чиято задача е да разкрива престъпления и да преследва извършителите им. 2. Разг. Лит...
детински - детинска, детинско, мн. детински, прил. Който е присъщ на дете; прекалено детски. Детинско поведение. Детински караници.
деятелен - деятелна, деятелно, мн. деятелни, прил. 1. Енергичен, деен, активен. 2. Спец. В граматиката — който показва, че глаголното лице из...
диверсия - мн. диверсии, ж. 1. Подривна дейност на подготвени агенти срещу установен държавен ред или срещу различни обекти; саботаж. 2. Спец...
дивидент - мн. дивиденти, м. Спец. Части от печалбата, които се изплащат на акционерите пропорционално на вложения капитал. • Трупам политиче...
диетичен - диетична, диетично, мн. диетични, прил. Който е съобразен с някаква диета. Диетичен режим. Диетична кухня.
директен - директна, директно, мн. директни, прил. 1. Който е свързан направо с нещо, без посредник. Директен разговор. 2. Който се предава в...
диригент - мн. диригенти, м. Лице с музикално образование, което ръководи оркестър или хор при музикално изпълнение. // прил. диригентски, ди...
дисекция - мн. дисекции, ж. Разрязване на тяло с научна или учебна цел.
диспечер - мн. диспечери, м. Лице, което ръководи дейността на други хора или движението на транспортни машини. Диспечер на летище. // прил. ...
дифтерит - само ед. 1. Дифтерия. 2. Заболяване при птиците, изразяващо се в поява на жълтеникави ципи по лигавицата в гърлото и устата.
дифтерия - само ед. Предимно детска остро-заразна болест, изразяваща се в поява на плътни налепи по сливиците и оток, който затруднява дишане...
дюлгерин - мн. дюлгери, м. Строител зидар. // прил. дюлгерски, дюлгерска, дюлгерско. мн. дюлгерски.
ексцесия - мн. ексцесии, ж. 1. Крайна проява, невъздържаност, излишество. 2. Обикн. мн. Нарушение на обществения ред; безредици, изстъпления.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: