Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
сродница - мн. сродници, ж. Жена сродник.
сродявам - сродяваш, несв. и сродя, св. 1. Кого! какво. Сватосвам. Сродихме двете семейства. 2. Прен. Кого. Правя да стане близък, сроден с д...
стабилен - стабилна, стабилно, мн. стабилни, прил. 1. Устойчив, издръжлив, сигурен. Стабилна мебел. Стабилна подготовка. 2. Прен. За човек — ...
стажувам - стажуваш, несв. Провеждам стаж (в 1 знач.).
стандарт - мн. стандарти, (два) стандарта, м. 1. Типово изделие, служещо за образец на други, които трябва да му съответстват по качества, ви...
старание - мн. старания, ср. Желание това, което се прави, да бъде направено както трябва; усърдие, прилежание. В писането полагаме голямо ст...
старинен - старинна, старинно, мн. старинни, прил. 1. Който се отнася до отдавна минали времена и затова е ценен и има висока стойност; древе...
старолик - старолика, старолико, мн. старолики, прил. Който в лицето изглежда по-стар от възрастта си. Старолика жена.
статукво - само ед. Спец. Трайно установено положение в обществото; липса на промени. Няма изгледи статуквото на Балканите да се запази.
стегнато - нареч. 1. С добра организация, при добър ред; дисциплинирано, строго. Войниците вървят стегнато. 2. В сбита форма, кратко. Изказва...
стека се - стечеш се, мин. св. стекох се, мин. прич. стекъл се, св. — вж. стичам се.
стенание - мн. стенания, ср. Мъчителна въздишка; вопъл, стон, охкане. Отчаяни стенания.
стептанц - само ед. 1. Танцова стъпка. 2. Вид бърз танц с характерни почуквания посредством железца на обувките.
стиковка - само ед. Осъществяване на връзка; съединяване, стик (в 1 знач.). Стиковка на космически кораби.
стоварям - стоваряш, несв. Стоварвам.
столевка - мн. столевки, ж. Банкнота от сто лева. Нова столевка.
столувам - столуваш, несв. Храня се в стол.
стоманен - стоманена, стоманено, мн. стоманени, прил. 1. Който се отнася до стомана. Стоманена врата. 2. Прен. Който има голяма твърдост, уст...
стоножка - мн. стоножки, ж. Многокрако животно с подобно на червей тяло.
стопанин - мн. стопани, м. 1. Човек, който притежава собственост и/или се грижи за нея; собственик, владетел. Добър стопанин. Богат стопанин....
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: