Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
плацдарм - само ед. 1. Пространство, на което се подготвя и разгръща военна операция. 2. Прен. Изходен пункт, отправна точка.
плетачка - мн. плетачки, ж. Жена плетач.
повдигна - повдигнеш, мин. св. повдигнах, мин. прич. повдигнал, св. - вж. повдигам.
повтарач - мн. повтарачи, м. Пренебр. Човек, който прави нещо за втори път, обикновено повтаря учебния клас; второгодник.
погасвам - погасваш, несв. и погасна, св. 1. Преставам бавно да горя. 2. Прен. Гасна бавно, отивам към края на живота си.
подпитам - подпиташ, св. - вж. подпитвам.
подрасна - подраснеш, мин. св. подраснах, мин. прич. подраснал, св. - вж. подраствам.
подсещам - подсещаш, несв. и подсетя, св.; кого. 1. Казвам на някого нещо, за да му помогна да си спомни или за да му припомня. 2. Насочвам к...
подшушна - подшушнеш, мин. св. подшушнах, мин. прич. подшушнал, св. - вж. подшушвам.
познавач - мн. познавачи, м. 1.Човек, който е знаещ, сведущ в определена област. 2. Човек, който може да предвижда с голяма точност.
показвам - показваш, несв. и покажа, св. 1. Какво/кого. Насочвам вниманието към нещо с жест или с думи. 2. На кого, какво. Разяснявам, обясня...
покарвам - покарваш, несв. и покарам, св. За растение, косми и др. под. - показвам се над повърхността; прораствам.
покварен - покварена, покварено, мн. покварени, прил. Който е без морални принципи, устои. Покварено общество. // същ. поквареност, покварено...
поледица - само ед. или поледици само мн. Тънък пласт лед върху земята.
помагало - мн. помагала, ср. Книга или други пособия, които подпомагат обучението.
пониквам - поникваш, несв. и поникна, св. За растение, коса и др. - при растене се показвам навън; прораствам. Поникнали кокичета. Поникнали ...
попитвам - попитваш, несв. и попитам, св.; кого. 1. Питам еднократно; задавам въпрос. 2. Искам разрешение, позволение.
поправям - поправяш, несв. и поправя, св. 1. Какво. Отстранявам повреда, недостатък. Поправям печката. 2. Какво. Правя нещо да е съобразено с...
поставка - мн. поставки, ж. Приспособление, върху което се поставя нещо.
постигна - постигнеш, мин. св. постигнах, мин. прич. постигнал, св. - вж. постигам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: