Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

zlat - Намерени са 21 думи от търсенето
злато - само ед. 1. Скъпоценен метал с жълт цвят и силен блясък, употребяван като мярка за ценност и в скъпоценни изделия. В тази планина ...
златя - златиш, мин. св. златих, мин. прич. златил, несв.; какво. Позлатявам.
златар - златарят, златаря, мн. златари, м. Занаятчия, който изработва и продава украшения от злато, сребро и под. Ще си поръчам обеци при ...
златен - златна, златно, мн. златни, прил. 1. Който е изработен от злато, покрит със злато или съдържа злато. Златна монета. Златен купол. ...
златка - мн. златки, ж. Малко хищно животно от класа на поровете с ценна кафява кожа.
злато- - Първа съставна част на думи, означаваща като злато, от злато, злато, напр. златокрил, златолюспест, златорог, златоносен, златодоб...
разлат - разлага, разлато, мн. разлати, прил. Плитък и широк. Разлата чиния.
златист - златиста, златисто, мн. златисти, прил. Който има цвят и блясък на злато. Златисти къдрици.
златно- - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който има златист, златен блясък, напр. златножълт, златнорус и др.
позлата - мн. позлати, ж. 1. Тънък пласт злато върху друг материал. 2. Златист цвят.
позлатя - позлатиш, мин. св. позлатих, мин. прич. позлатил, св. — вж. позлатявам.
златарка - мн. златарки, ж. Търговка на златни изделия.
златошит - златошита, златошито, мн. златошити, прил. Остар. Който е обшит със златна нишка.
златнокос - златнокоса, златнокосо, мн. златнокоси, прил. Който е с руса и блестяща коса.
златарски - златарска, златарско, мн. златарски, прил. Който се отнася до златар или златарство. Златарски изделия. Златарско ателие.
златисто- - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който има златист оттенък, напр. златистозелен, златисторус, златисточервен и др.
златоткан - златоткана, златоткано, мн. златоткани, прил. Остар. Който е с втъкани златни нишки или е изтъкан от злато. Златоткани дрехи.
златарство - само ед. Занаят на златар.
златоносен - златоносна, златоносно, мн. златоносни, прил. 1. Който съдържа злато. Златоносен пясък. 2. Който е приходоносен. Това е златоносен...
позлатявам - позлатяваш, несв. и позлатя, св. 1. Какво. Покривам с тънък пласт злато. 2. Прен. Кого. Давам много пари на някого.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: