Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

atura - Намерени са 28 думи от търсенето
матура - мн. матури, ж. Изпит, полаган при завършване на средно образование; зрелостен изпит. Ще се явявам на матура по математика.
натура - мн. натури, ж. 1. Природа, естество. 2. Човешки характер, темперамент. Лирична натура. 3. Действителност, естествена обстановка. Р...
арматура - 1. В строителството - железни пръти, които се използват в единна железобетонна конструкция.2. В техниката - съвкупност от прибори ...
креатура - мн. креатури, ж. Незначителна, жалка личност, издигнала се чрез чуждо покровителство или по стечение на обстоятелствата.
кубатура - само ед. Обемът на тяло в кубически метри. Стаята е с голяма кубатура.
апаратура - мн. апаратури.Съвкупност от апарати.
диктатура - мн. диктатури, ж. 1. Система на държавно управление, която осигурява сила и власт на група хора или на една класа. 2. Прен. Катего...
натурален - натурална, натурално, мн. натурални, прил. 1. Естествен, природен, без подправяне. Натурална големина. Натурални продукти. Натурал...
сигнатура - мн. сигнатури, ж. 1. Знак върху книга в библиотека за нейното местоположение в книгохранилище. 2. Част от рецепта, в която се посо...
адвокатура - само ед.Адвокатите като цяло.
апликатура - (ит. applicaiura по лат. applico 'плътно прилягам') Муз.1. Разположение и редуване на пръстите при свирене на музикален ...
карикатура - мн. карикатури, ж. 1. Рисунка с комично или сатирично изобразяване на нещо. Правя карикатура. Рисувам карикатури._ 2. В литература...
квадратура - само ед. 1. Площ, измерена в квадратни метри. Каква е квадратурата на жилището? 2. Спец. В астрономията — положение на планета под...
клавиатура - само ед. 1. Системата от клавиши на клавишен музикален инструмент. Прокара пръсти по клавиатурата. 2. Системата от клавиши или коп...
литература - само ед. 1. Съвкупност от писмени произведения на един народ, на една епоха или изобщо. Събитието е отбелязано в литературата от т...
натуралист - мн. натуралисти, м. 1. Естествоизпитател. 2. Последовател на натурализма.
абревиатура - мн. абревиатури.В езикознанието - съкратена сложна дума.
натурализъм - само ед. Спец. 1. Течение в литературата и изкуството, което се стреми към фотографиране на действителността. 2. Философско течени...
комендатура - само ед. Комендантство.
кандидатура - мн. кандидатури, ж. Изявено желание и/или постъпки за заемане на място, пост (или за женитба). Подавам си кандидатурата. Оттеглям ...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: