Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

atr - Намерени са 83 думи от търсенето
шатра - мн. шатри, ж. Шатър.
атриум - и атрий (лат.atrium от ater 'черен')1. Ист. Главната част на римската къща, където се намирало огнището.2. Преддверие.3....
затрия - затриеш, мин. св. затрих, мин. прич. затрил, св. — вж. затривам.
матрос - мн. матроси, м. Моряк, който не е от командването. // прил. матроски, матроска, матроско, мн. матроски. Матроска униформа.
катран - само ед. 1. Черна смолиста маса, добивана от дървесина, въглища и др., суровина в химическата промишленост. 2. Черно вещество, кое...
матрак - мн. матраци, (два) матрака, м. Дебела мека поставка с пружина за легло, обикновено тапицирана.
натрий - натрият, натрия, само ед., м. Химически елемент — лек и мек сребристобял метал. // прил. натриев, натриева, натриево, мн. натриеви...
натрия - натриеш, мин. св. натрих, мин. прич. натрил, св. — вж. натривам.
патрон - само ед. Лице, на чието име са наречени някоя организация или учебно заведение. // прил. патронен, патронна, патронно, мн. патронн...
патрул - мн. патрули, (два) патрула, м. Въоръжена група за охрана или проверка. // прил. патрулен, патрулна, патрулно, мн. патрулни. Патрул...
сатрап - мн. сатрапи, м. 1. Истор. Управител на област в древна Персия и др. 2. Прен. Деспотичен, самовластен управител или господар (в сем...
атрибут - мн. атрибути, (два) атрибута.1. Характерен белег, свойство, качество, черта на човек или предмет.2. В езикознанието - определение....
атропин - В медицината - силноотровно вещество извлечено от беладоната и татула, с голямо приложение при успокояване на болки.// прил. атроп...
атрофия - В медицината - загубване на жизнеспособността, изтъняване и намаляване размерите на тъкани и органи поради продължително бездейств...
апатрид - (фр. apatride по а- + гр. patris, -idos 'отечество')Юр. Лице, което е изгубило граждански права в родината си и не е пол...
затревя - затревиш, мин. св. затревих, мин. прич. затревил, св. — вж. затревявам.
матрона - мн. матрони, ж. 1. Истор. Благородна омъжена римлянка в напреднала възраст. 2. Прен. Почтена жена; жена с добро положение в общест...
натроша - натрошиш, мин. св. натроших, мин. прич. натрошил, св. — вж. натрошавам.
матрица - мн. матрици, ж. 1. Калъп за отливане на печатарски букви и други предмети. 2. Машина, която изработва еднакви детайли или предмети...
натрапя - натрапиш, мин. св. натрапих, мин. прич. натрапил, св. — вж. натрапвам.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: