Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
доайен - мн. доайени, м. Най-старият от група, колегия и др., който обикн. е и с най-висш ранг. Доайен на отбора. Доайен на представителств...
доба - само ед. Период от време или час (обикн. от нощта). Късна доба.
добави - добавиш, мин. св. добавих, мин. прич. добавил, св. — вж. добавям.
добавка - мн. добавки, ж. Нещо добавено допълнително към друго; прибавка, допълнение. В добавка ще кажа, че това не е достатъчно. Даде в доб...
добавям - добавяш, несв. и добавя, св.; какво. Слагам, давам, казвам, пиша и др. още към нещо. Добавих две лъжици сол. Добавям пари. Той доб...
добера се - добереш се, мин. св. добрах се, мин. прич. добрал се, св. — вж. добирам се.
добив - мн. добиви, м. 1. Само ед. Добиване. Добивът на руда не е лесна работа. 2. Нещо, което е добито. Високи добиви.
добивам - добиваш, несв. и добия, св.; какво. 1. Получавам в резултат на вложен труд, извличам от земята. Добивам руда. Добивам мед. 2. Влаг...
добирам се - добираш се, несв. и добера се, св. 1. До какво. Достигам с усилия, едва до там, за където съм тръгнал; довличам се, домъквам се. Е...
добитък - мн. добитъци, (два) добитъка, м. 1. Само ед. Домашни животни, които се използват за работа, за храна, за добиване на различни прод...
добиче - мн. добичета, ср. 1. Едро домашно животно, което се използва за работа, за храна, за добиване на различни продукти. Добичето го гл...
добия - добиеш, мин. св. добих, мин. прич. добил, св. — вж. добивам.
доблест - доблестта, само ед., ж. 1. Способност да се действа и да се говори мъжествено, смело и открито. Доблестта му е известна на всички....
доближа - доближиш, мин. св. доближих, мин. прич. доближил, св. — вж. доближавам.
доближавам - доближаваш, несв. и доближа, св. 1. Каквокого, до какво/до кого. Отивам/идвам близо до някого или до нещо; приближавам, наближавам...
добре - нареч. 1. В съответствие с някакви изисквания, норми; както трябва. Помисли добре! Добре подготвен студент. 2. Правилно, точно. Ра...
добрина - мн. добрини, ж. 1. Само ед. Качество или проява на добър човек; доброта. 2. Добро дело, добра проява в полза на друг човек. Правил...
добро - само ед. 1. Нещо, което е хубаво, което е в полза на хората, което има висока морална стойност. Доброто е нравствена категория. 2....
добро- - Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Добър, мил, приятен, напр. добросърдечие, добронравие, добролик и др. 2. Добро...
доброволен - доброволна, доброволно, мн. доброволни, прил. 1. Който върши нещо по своя воля, без принуда. Доброволен помощник. 2. Който ста...
доброволец - мн. доброволци, м. Човек, който доброволно предлага услугите си при извършването на някаква работа (в частност при записване във в...
доброволка - мн. доброволки, ж. Жена доброволец.
добродетел - добродетелта, мн. добродетели, ж. 1. Нравствено качество с висока положителна оценка в обществото. Ти имаш много добродетели и сам...
добродетелен - добродетелна, добродетелно, мн. добродетелни, прил. Който се характеризира с много добродетели, с висока нравственост. Добродетелн...
добродушен - добродушна, добродушно, мн. добродушни, прил. 1. Който е с приятен, благ характер, с добра душа. Добродушен човек. 2. Който изразя...
добродушие - само ед. Добродушност. Добродушието му е известно на всички.
доброжелател - доброжелателят, доброжелателя, мн. доброжелатели, м. 1. Човек, който желае доброто на някого, който се стреми да му помогне. Имам ...
доброжелателен - доброжелателна, доброжелателно, мн. доброжелателни, прил. 1. Който се характеризира с добро, приятелско, благосклонно отношение къ...
доброжелателка - мн. доброжелателки, ж. Жена доброжелател.
добронамерен - добронамерена, добронамерено, мн. добронамерени, прил. 1. Който се характеризира с добри намерения към някого или към нещо. Добр...
добросъвестен - добросъвестна, добросъвестно. мн. добросъвестни, прил. 1. Който проявява съвестта си при изпълнение на някаква работа или на задъл...
добросърдечен - добросърдечна, добросърдечно, мн. добросърдечни, прил. 1. Който се характеризира с добро сърце, с любов към хората; добродушен. До...
добросърдечие - само ед. Добросърдечност, добродушие.
добрувам - добруваш, несв. Живея добре, без проблеми.
добряк - мн. добряци, м. Добродушен, добросърдечен човек.
добър - добра, добро, мн. добри, прил. 1. Който прави добро, който проявява отзивчивост, разбиране към другите. Добър човек. 2. Който е из...
доведа - доведеш, мин. св. доведох, мин. прич. довел, св. — вж. довеждам.
доведеник - мн. доведеници, м. Дете, обикн. момче, по отношение на втория си баща.
доведеница - мн. доведеници, ж. Момиче по отношение на втория си баща.
довеждам - довеждаш, несв. и доведа, св. 1. Кого/какво. Водя при говорещото лице, при лицето на което се говори или при лицето, за което се г...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: