Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
досетлив - досетлива, досетливо, мн. досетливи, прил. Който бързо се досеща; съобразителен. Досетливо момиче. // същ. досетливост. досетливос...
досетя се - досетиш се, мин. св. досетих се, мин. прич. досетил се, св. — вж. досещам се.
досещам се - досещаш се, несв. и досетя се, св. Идва ми наум, сещам се, отгатвам. Досетих се за обещанието ти. Досетиха се бързо коя съм.
досие - мн. досиета, ср. Събрани сведения, документи за някого или във връзка с някакъв въпрос (обикн. служебни). Студентско досие. Полице...
доскоро - нареч. До близък предшестващ момент, до неотдавна. Бяхме приятели доскоро.
доскорошен - доскорошна, доскорошно, мн. доскорошни, прил. Който е бил, който е съществувал или е изпълнявал някакви функции доскоро. Доскороше...
дословен - дословна, дословно, мн. дословни. прил. Който се придържа стриктно към думите на някакъв текст: буквален. Дословен превод.
досмешава ме - (или те, го, я, ни, ви, ги), несв. и досмешее ме, св.; безл. Обхваща ме внезапно желание да се смея, става ми смешно.
досмешее ме - мин. св. досмеша ме, мин. прич. досмешало ме, св. — вж. досмешава ме.
доспехи - само мн. Средновековно рицарско метално облекло, което предпазва тялото от удар.
доспи ми се - мин. св. доспа ми се, мин. прич. доспало ми се, св. — вж. доспива ми се.
доспива ми - (или ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и доспи ми се, св.; безл. Внезапно ме обхваща неудържимо желание да спя.
досред - предлог. 1. До средата, до центъра на определено място. Досред селото. 2. До средата, до половината на определен период от време. ...
дост - достът, доста, мн. лостове, м. Разг. Близък, уважаван приятел, другар. Ние сме достове с него.
доста - нареч. 1. За означаване на голямо количество; много, твърде. Напечелих доста пари. 2. В голяма, висока степен; твърде, много. Дост...
доставка - мн. доставки, ж. 1. Доставяне. Доставката на храна се забави. 2. Доставените стоки, продукти.
доставчик - мн. доставчици, м. Лице, което прави доставки; снабдител.
доставя - доставиш, мин. св. доставих, мин. прич. доставил, св. — вж. доставям.
доставям - доставяш, несв. и доставя, св.; какво. 1. Намирам, купувам и осигурявам нещо; снабдявам. Доставям въглища. 2. Прен. Предизвиквам п...
достатъчен - достатъчна, достатъчно, мн. достатъчни, прил. Който стига, който задоволява нуждите, необходимите условия и др. // нареч. достатъч...
достигам - достигаш, несв. и достигна, св. 1. Какво, до какво/до кого. Идвам, стигам до някакво място или до някакво предназначение. Достигна...
достигна - достигнеш, мин. св. достигнах, мин. прич. достигнал, се. — вж. достигам.
достижим - достижима, достижимо, мн. достижими, прил. Който може да бъде достигнат, постигнат. Достижима височина. Достижима работа.
достлук - само ед. Разг. Отношение на достове; приятелство.
достоверен - достоверна, достоверно, мн. достоверни, прил. Който може да се приеме с доверие, който не подлежи на съмнение; истински, надежден,...
достоен - достойна, достойно, мн. достойни, прил. 1. Който има достойнство, който заслужава уважение. Достоен човек. 2. Който заслужава нещо...
достойнство - мн. достойнства, ср. 1. Само ед. Положително качество на човек, което се основава върху правилна самооценка, съзнаване на качества...
достояние - само ед. Нещо, което се притежава от всички, което е достъпно за всички, което се знае от всички. Стиховете му са достояние на нар...
дострашава ме - (или те, го, я, ни, ви, ги), несв. и дострашее ме, се.; безл. Внезапно ме обхваща страх.
дострашее ме - мин. св. достраша ме, мин. прич. дострашало ме, св. — вж. дострашава ме.
достъп - само ед. 1. Възможност за проникване някъде, включване в нещо, достигане до някого. Достъпът на деца е забранен. Ограничен е достъ...
достъпен - достъпна, достъпно, мн. достъпни, прил. 1. До който има достъп. Богатството изглеждаше достъпно. Галерията е достъпна за всеки. 2....
досущ - нареч. Разг. Съвсем, напълно. Мъжът и досущ като нея приказва.
досърби ме - мин. св. досърбя ме, мин. прич. досърбяло ме, св. — вж. досърбява ме.
досърбява ме - (или те, го, я, ни, ви, ги), несв. и досърби ме, св.; безл. Неочаквано ме обхваща сърбеж; засърбява ме.
досягам - досягаш, несв. и досегна, св. 1. Какво/кого. Протягам напред ръка, за да осъществя допир, контакт; докосвам, допирам. Не мога да д...
дотам - нареч. 1. До място, за което се говори. И как стигнахте чак дотам? С какво се пътува дотам? 2. Във висока степен, в такава степен....
дотация - мн. дотации, ж. Спец. Безвъзмездни суми, отпускани от държавата на отделни предприятия, учреждения и др. за покриване на част от р...
дотегна - дотегнеш, мин. св. дотегнах, мин. прич, дотегнал, св. — вж. дотягам.
дотежа - дотежиш, мин. св. дотежах, мин. прич. дотежал, св. — вж. дотежавам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: